Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

De Ceuvel

Gebiedstransformatie
Opening De Ceuvel. foto: Niki Boomkens

Projectomschrijving

Een vervuild terrein in Amsterdam-Noord is omgetoverd tot een "klein stukje duurzaam paradijs" middels een bottom-up ontwikkeling. De Ceuvel is een broedplaats voor creatieve en sociale bedrijven. Bezoekers van De Ceuvel valt het direct op: de ateliers zijn op het land geplaatste tweedehands woonboten die in een park zijn geplaatst. De woonboten worden ontsloten middels een meanderende steiger. Met het gebruik van schone technologieën voor het beheer van water, energie, sanitaire voorzieningen en de productie van voedsel, alsmede het zuiveren van de vervuilde bodem met behulp van planten, is een voorbeeld gemaakt voor een gesloten kringloop en een regeneratieve stedelijke ontwikkeling. De sociale en innovatieve aspecten van De Ceuvel trekken honderden bezoekers per week. Vanwege het tijdelijke, 10-jarige karakter en het lage budget, richtte het team zich op het ontwikkelen van een innovatief concept waarbij mobiliteit en hergebruik centraal staan. Het ontwerp combineert het hergebruik van het terrein met hergebruik van materialen en geeft er daarmee een nieuwe waarde aan. Deze groene oase is een nieuwe haven op het land voor de hergebruikte boten, die anders gesloopt zouden worden. Als grotendeels autarkische elementen zullen de boten na tien jaar het terrein kunnen verlaten zonder veel sporen na te laten, maar wel met een meerwaarde en met meer biodiversiteit.

Doelstelling

Het creëren van een broedplaats voor kunstenaars, creatieve en sociale bedrijven met een link naar duurzaamheid. Vereniging De Ceuvel wil zorg dragen voor een plek waar commerciële en niet commerciële initiatieven op het gebied van cultuur, (ver)bouwen, duurzaamheid en water samenkomen.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

1300 m2 BVO tbv een broedplaatsenfunctie en horeca.
10 jaar gebruik van het terrein.
De locatie is integraal sterk verontreinigd met zware metalen, PAH’s en olieën. Het geschikt maken van het terrein voor beoogde gebruik dient zelf uitgevoerd te worden.
Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de bouwplannen en de gebiedsontwikkeling.
Tijdens werk- en horeca-uren zal het terrein zowel vanaf water als de weg vrij toegankelijk moeten zijn.

Resultaten tot nu toe

Het terrein is zeer vooruitstrevend ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en op een aantal gebieden zelfvoorzienend. Middels zonnepanelen wordt energie voor warmte en elektriciteit opgewekt, et afvalwater wordt op het terrein gezuiverd en toiletwater tot herbruikbare compost verwerkt. Het is inmiddels een inspiratiebron voor andere gebiedsontwikkelingsprojecten in het gebied.
Verder is de broedplaats direct vanaf de opening hot-spot in Amsterdam. De Ceuvel heeft tot heden meer dan 30.000 individuele bezoekers getrokken sinds de opening in juni 2014, van gewone toeristen tot een delegatie met minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok, tot diverse vertegenwoordigers van binnen- en buitenlandse gemeenten.