Inzendingen

< Terug naar overzicht

Herbestemming voormalig Stationsgebouw Ypenburg

Transformatie
Stationsgebouw na restauratie met stalen ramen in oorspronkelijke grootte en verschijningsvorm

Projectomschrijving

Het project betreft het voormalige luchthavengebouw van Brinkman en van der Vlugt uit 1936 en de voormalige Nederlandse Luchtvaart School van H.F. Mertens uit 1939. Beide gebouwen zijn ontworpen in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid en zijn rijksmonument. De gebouwen kennen een bewogen geschiedenis met vele gebruikers die elk hun sporen nagelaten hebben. Vele kenmerkende elementen zijn verdwenen of aangepast. In 2009 werd het complex overgedragen aan BOEi, die ze liet restaureren en op zoek ging naar een passende herbestemming.
Eerst is het casco met behulp van een BRIM subsidie gerestaureerd. Het uitgangspunt bij deze restauratie was het terugbrengen van de wezenlijke kenmerken van het originele ontwerp en behoud van bijzondere elementen die door latere gebruikers zijn toegevoegd. Het architectonische concept van een gebouw als tribune met zicht op het vliegveld werd hersteld. Tijdens de uitvoering van de cascorestauratie zijn verschillende herbestemmingscenarioís onderzocht waarna de zoektocht naar geschikte huurders voor de gebouwen is gestart. In overleg met de nieuwe huurders zijn de gebouwen opnieuw ingedeeld en herbestemd tot kantoren en werkruimten voor meerdere gebruikers. Binnen de kaders van het monument is gezocht naar de maximale vrijheid voor deze nieuwe gebruikers. In co-design sessies is een spectaculair nieuw interieur tot stand gekomen dat recht doet aan de specifieke kenmerken van de gebouwen.

Doelstelling

Restauratie en herbestemming van een vervallen en verminkt luchthavencomplex, een bijzonder monument van het Nieuwe Bouwen. Door het in ere herstellen van de kenmerkende elementen en door het zorgvuldig inpassen van nieuw interieur worden de unieke kwaliteiten van het complex weer zichtbaar waardoor het weer aantrekkelijk wordt voor nieuwe gebruikers.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Het gebouw is in eerste instantie gerestaureerd met een beperkt programma van eisen:
Behoud van het unieke gebouw stond voorop. Het complex was dermate verminkt dat de kwaliteiten eerst weer zichtbaar gemaakt moesten worden om huurders te interesseren. Na restauratie zijn huurders bij de gebouwen gezocht. De grote diversiteit aan ruimten en de oorspronkelijke flexibiliteit maakte het geschikt voor een leuke mix van bedrijven uit de creatieve maakindustrie. De 2 gebouwen zijn elk verhuurd aan 2 huurders die kunnen beschikken over werkplaatsen in het souterrain en een mix van open ateliers, kantoren en vergaderruimten op de begane grond en verdieping.

Resultaten tot nu toe

Het casco is met zorg gerestaureerd waarbij het gebouw als transparante tribune met zicht op buiten is hersteld. De kenmerkende stalen ramen en trappenhuizen zijn gereconstrueerd evenals de dakterrassen .
De gebouwen zijn voor 100% verhuurd. Het unieke karakter en enigszins verscholen karakter van de gebouwen wordt door de huurders gewaardeerd en draagt bij aan hun identiteit en uitstraling.

Functies vóór de ingreep
kantoor projectbureau Ypenburg daarna lang leegstand

Functies na de ingreep
kantoor voor bedrijven uit de creatieve maakindustrie