NRP: OMDAT HET NIEUWE VASTGOED ER AL STAAT

NRP (voorheen: Nationaal Renovatie Platform) is een uniek netwerk van bijna†honderd private partijen uit de volle breedte van de vastgoedsector.†

De onafhankelijke stichting NRP is voortgekomen uit de Nationale Renovatie Prijs en werd in 2011 opgericht om gezamenlijk te werken aan het bevorderen van het duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving, door middel van renovatie en transformatie. Terwijl lange tijd alle aandacht uitging naar nieuwbouw, is het duidelijk dat de toekomst ligt in hergebruik en herinvesteren in bestaand vastgoed.

In zeer korte tijd is NRP uitgegroeid tot een organisatie van betekenis. Om gezamenlijk met onze partners onze doelstellingen te realiseren, zijn het delen van kennis en inspirerende voorbeelden essentieel. Belangrijk zijn randvoorwaarden die herontwikkeling en investeringen aantrekkelijker maken. En uiteraard mensen die er met plezier en liefde aan werken.

NRP heeft drie belangrijke speerpunten:

  • Versterking van het imago van renovatie en transformatie, waarbij NRP Gulden Feniks en het genereren van media-aandacht een belangrijke rol spelen.
  • Bevorderen van het kennisniveau en vaardigheden door de NRP Academie, die in co-creatie met partners van het NRP en gerenommeerde onderwijsinstellingen tot stand is gekomen.
  • Verbetering van de randvoorwaarden voor investeringen in bestaand vastgoed, met name de wet- en regelgeving. Zo pleit NRP voor bredere toepassing van flexibel gebruik van vastgoed. De standpunten worden in werkgroepen voorbereid en er vindt geregeld overleg met de overheid plaats.

Wilt u meer weten over NRP, haar missie, activiteiten en meer? U leest er alles over op de website van NRP.