Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

De Nieuwe Hertzog

Renovatie
Nieuwe situatie

Projectomschrijving


Projectomschrijving

In Den Haag is een bijzonder renovatieproject gerealiseerd. De oude volksbuurt Transvaal nabij het centrum is de afgelopen jaren grotendeels geherstructureerd waarbij veel van de oorspronkelijke bebouwing is vervangen door nieuwbouw. Om het oorspronkelijke karakter van de wijk toch te bewaren voor toekomstige generaties, is besloten om de meest karakteristieke straat, de Hertzogstraat, te behouden.

De renovatie van de Hertzogstraat is onderdeel van een grootschalige binnenstedelijke herstructurering. Deze herstructurering maakt deel uit van het Wijkplan Transvaal. Dit wijkplan vormde een contractstuk tussen Staedion en de Gemeente Den Haag. Dit plan is destijds samen met de buurt opgesteld en geeft een beeld van de sociale, culturele, economische en ruimtelijke doelstellingen van Transvaal. De totale herstructurering betreft de aanpak van 2400 woningen. Als onderdeel van de herstructurering in Transvaal wordt niet alleen het vastgoed herontwikkeld, maar wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. De straten in Transvaal (en hiermee ook de Hertzogstraat) worden getransformeerd naar autoluwe straten met nieuwe bomen, ondergronds afvalcontainers, en extra straatverlichting omwille van de veiligheid.

Het plan bestond voor de renovatie uit 135 woningen. Door samenvoeging (horizontaal/verticaal) zijn uiteindelijk 72 woningen gerealiseerd, bestaande uit een diversiteit aan types (appartementen, herenwoningen, maisonnettes). Door de verscheidenheid in woningtypes is er nu een diversiteit aan bewoners (gezinnen, starters, etc.). Door deze diversiteit wordt een bijdrage geleverd aan de gedifferentieerde bevolkingssamenstelling in Transvaal. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid, waardoor het gebied als aantrekkelijk wordt ervaren. De vitaliteit in de wijk Transvaal heeft mede door deze renovatie een forse impuls gekregen.

Het project is uitontwikkeld in bouwteamverband tussen Staedion, Bam Woningbouw enKOW. In de periode 2010-2011 zijn alle woningen in de straat tot op het casco gestript. De woningen betroffen voornamelijk portiekwoningen in blokken van drie lagen. Per portiek zijn de woningen samengevoegd waarbij onder andere twee maisonnettes en één gelijkvloers appartement is gecreëerd. De gevels zijn teruggebracht in hun oorspronkelijke staat. De oorspronkelijke gevels zijn weer geheel in ere hersteld. De verouderde kozijnen zijn vervangen door nieuwe kozijnen van FSC-hout waarbij de oorspronkelijke karakteristieke vakverdeling in ere is hersteld. Het rijk gedetailleerde metselwerk is in de oorspronkelijke staat hersteld en daar waar nodig zijn nieuwe stukken natuursteen aangebracht.

De woningen maken voor de verwarming en het warme tapwater gebruik van duurzaam opgewekte energie. Dit levert een CO2-besparing op van maar liefst 42%. De warmte wordt opgewekt via een Warmte Koude Opslag (WKO)-systeem, dat grondwater van ongeveer 180 meter diepte oppompt. Voor alle gerenoveerde woningen geldt na de ingreep een EPA label B. Dit kon alleen bereikt worden door op een innovatieve wijze WKO toe te passen in de bestaande bebouwing.

In aanwezigheid van Wethouder Marnix Norder, buurtbewoners en enkele vooroorlogse oudbewoners is de start van de renovatie feestelijk gevierd.

Bijna 100 jaar na de oplevering van de oorspronkelijke woningen, is de Hertzogstraat klaar voor de 21e eeuw. De gemeente Den Haag, Staedion en vooral de bewoners van de wijk Transvaal zijn een mooie klassieke straat rijker in een dynamische buurt.Criteria

Duurzaamheid

Sociale of sociaal-culturele duurzaamheidHet realiseren van een programma voor meerdere doelgroepen;


Het behouden van een stukje authentiek Transvaal. 

Economische duurzaamheidDoor wijziging programma en afwerkingsniveau is het een kansrijk product in de vrije sector geworden;


Door niveau ingrepen is complex minder onderhoudsgevoelig/intentief geworden. 

Ecologische of technische duurzaamheidZoveel mogelijk behoud van materialen;


Toepassen van FSC-hout;


Toepassen van WKO;


Toevoegen van isolerend glad;


Plaatsing van ondergronds restafvalcontainers. 

Vitaliteit

De verbetering is bereikt door andere type woningen te realiseren, en hiermee een diversiteit aan toekomstige bewoners aan te trekken. Daarnaast is de openbare volledig opnieuw ontworpen en ingericht. De openbare ruimte kenmerkt zich door brede stoepen, nieuwe bomen, ondergronds afvalcontainers, langsparkeren en eenrichtingsverkeer. Er is meer openbare ruimte teruggegeven aan de voetgangers. Omwille van de sociale veiligheid is er meer straatverlichting geplaatst dan voorheen het geval was. Daarnaast heeft het gebied een positieve spinoff op de omliggende nieuwbouw en vice versa. De integrale aanpak van Transvaal speelt hier een doorslaggevende rol in.

Sublimatie

Het metselwerk is daar waar mogelijk intact gebleven. De originele kozijnverdeling is gehandhaafd gebleven. De kozijnen zijn zodanig ontworpen dat voldaan wordt aan het bouwbesluit en tegelijkertijd naadloos wordt aangesloten bij het klassieke tijdsbeeld.

Doordat er woningen zijn onttrokken zijn sommige voordeuren niet meer de toegang van een woning. Achter deze deuren zijn meterkasten gerealiseerd. Deze deuren hebben dezelfde uitstraling als de andere deuren waardoor het gevelbeeld hetzelfde authentieke beeld heeft. De ornamentiek is hersteld en komt nu beter naar voren dan voorheen.

Doordat de openbare ruimte minder blik op straat heeft, en de stoepen verbreed zijn. Komen de gevels nog meer tot zijn recht.

Dierbaarheid

De herstructurering in Transvaal (en zo ook de Hertzogstraat) maakt deel uit van het Wijkplan Transvaal. Een plan dat samen met bewoners en Gemeente is opgesteld. Dit Wijkplan vormde de leidraad voor de gebiedsaanpak, ingrepen werden hiermee gedaan vanuit de gedachte van het Wijkplan. In aanwezigheid van Wethouder Marnix Norder, buurtbewoners en enkele vooroorlogse oudbewoners is de start van de renovatie feestelijk gevierd.

Professionaliteit

Het project is uitontwikkeld in bouwteamverband met de aannemer, opdrachtgever en architect. Op deze wijze is een optimum gevonden tussen kosten, kwaliteit en architectuur. Daarnaast zijn de beoogde productmarktcombinaties gedurende het proces getoetst aan de huidige marktsituatie waardoor een er optimaal afzetbaar product is gerealiseerd. Daarnaast is er tevens afstemming geweest met de supervisor, om de integraliteit en kwaliteit van de straat (en het gebied) te bewaken.

Economie

Door de Hertzogstraat aan te passen aan de huidige consumentenwensen, is de levensduur aanzienlijk verlengd. Daarnaast worden er meerdere type woonproducten gerealiseerd wat ten goede komt aan de diversiteit aan bewoners. Dit komt ten goede aan de sociaaleconomische status van Transvaal. Doordat de woningen in de vrije sector huur vallen, zijn de huurprijzen (en hiermee de marktwaarde) van het complex fors verbeterd.

Innovatie

Aansluiting op WKO voor verwarming woonruimte en water. Het ontwerpen van kozijnen die aansluiten op authentieke beeld en voldoen aan Bouwbesluit. Aansluiting op GSO zodat plaatsing van schotels niet nodig is.