Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Nijmegen omarmt de Waal

Gebiedstransformatie
Recente foto waarop het rivierpark, brug de oversteek en ontwikkelingen op de zuidoever zichtbaar zijn.

Projectomschrijving

Voor de gebiedsontwikkeling rondom de Waal heeft het Ruimte voor de Waal project gewerkt als een katalysator. De gemeente heeft de kans aangegrepen om de noodzakelijke verbetering van de waterveiligheid te benutten voor een omvangrijke duurzame gebiedsontwikkeling. De transformatie betreft veel meer dan de verandering van ruimtegebruik; alle grote opgaven voor stedelijke gebieden worden geadresseerd. Nijmegen transformeert niet zomaar een gebied. Nijmegen transformeert haar hart. Het nieuwe stadseiland in de Waal vlakbij het stadscentrum biedt ruimte aan wonen, natuur, recreatie, educatie, horeca en kleinschalige evenementen. Nijmegen kiest voor een stapsgewijze verandering van het gebied naar een levendig deel van de stad. De nieuwe stadsbrug De Oversteek is gebouwd, de ontwikkeling van centrumgebied Hof van Holland in Nijmegen-Noord is opgepakt en de transformatie van het Waalfront van een industriegebied naar een woongebied krijgt inmiddels vorm. Bovendien werkt de gemeente aan een herinrichting van de van de Waalkade en omgeving. In de plannen wordt tegelijkertijd met de ontwikkeling van het gebied volop ruimte gegeven aan bewoners en ondernemers om initiatieven te ontwikkelen in het gebeid rondom de Waal. De Honig fabriek is hier een lichtend voorbeeld van. In de fabriek kunnen jonge start-ups werken aan de levensvatbaarheid van hun onderneming. Inmiddels worden er in het nieuwe rivierpark rondom de nevengeul festivals en sportevenementen georganiseerd die de stad dicht bij haar bestaansrede brengt; de rivier. In de stedenbouwkundige ontwikkeling wordt een flexibele, organische stedenbouw gehanteerd. Op de noordoever van de rivier is bovendien een nieuw stadsdeel in ontwikkeling: de Waalsprong.

Doelstelling

Nijmegen heeft er voor gekozen om de verruiming van de Waal te integreren in de stedelijke gebiedsontwikkeling. Vanuit de gedachte om mensen te verbinden met hun leefomgeving zijn de ontwerpers op pad gestuurd. Door de bewoners ruimte te geven in het proces omarmt de stad opnieuw de Waal.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Stadsbrug de Oversteek , overspanning 350 m
Ruimte voor de Waal, teruglegging waterkering, (1,2 km) nevengeul (4,5 km) met 3 bruggen, recreatie, natuur en cultuurhistorie
Waalfront; transformatie van bedrijventerrein naar levendig stadsdeel met 2000 woningen en voorzieningen.
Waalsprong ( 50 ha) 2700 woningen en 12.000m2 voorzieningen zoals winkels en scholen.
Natuurontwikkeling Stadswaard en Oosterhoutse waarden
Tijdelijk Gebruik met Start-ups en kunstenaars; Honig en Cultuurspinnerij Vasim 40.000m2
Infrastructuur; Station Lent, snelfietsroutes en Prins Mauritssingel
Cultuurhistorie; Rehabilitatie forten rond Nijmegen, historische havens Lindeberghaven en Veerhaven Lent, defensielijnen en industrieel erfgoed
Transformatie kolencentrale naar duurzaam Energiepark
Aansluiting op bestaand stedelijk weefsel
Renovatie Waalbrug

Resultaten tot nu toe

Stadsbrug de Oversteek 2013
Ruimte voor de Waal 2016
Waalfront; handelskade 280 woningen, batavia 200 woningen
Waalsprong de Stelt-Noord 180 woningen
Natuurontwikkeling Stadswaard en Oosterhoutse waarden en stadswaard 200ha.
Tijdelijk Gebruik ;250-300 werknemers Honig en Cultuurspinnerij Vasim 40.000m2
Infrastructuur; Station Lent, snelfietsroutes en snelbinderbrug en Prins Mauritssingel
Cultuurhistorie; Rehabilitatie fort Knodsenburg, renovatie historische havens
Sluiting kolencentrale aanleg zonne-akkers
aanbesteding Waalbrug loopt
Masterplan en bestemmingsplan Hof van Holland
natuurmuseum de Bastei is in aanbouw
Woonwijk Plant je vlag particulier opdrachtgeverschap
IWAN- project: woongemeenschap, duurzaam bouwen met stro