Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

de Kloostertuin

Gebiedstransformatie
Zicht vanaf de onderdoorgang woongebouw naar de Kloostertuin. Rechts de drukkerij.

Projectomschrijving

De Kloostertuin bestaat uit een park met twee woon(zorg)gebouwen en een oude drukkerij waar ondersteunende functies als refter, restaurant, archief en kantoren zijn ondergebracht. Het park was vervallen en slecht toegankelijk. Een kerk was in een eerder stadium gesloopt, er stond nog een oude drukkerij die niet meer in gebruik was. Deze drukkerij werd gewaardeerd op historische waarde, waarbij bleek dat de latere uitbreidingen geen toegevoegde architectonische, ruimtelijke of functionele waarde hadden. Deze worden er dan ook vanaf “gepeld” tot de eerste bouwfase plus éen latere uitbreiding over bleven. In een ontwerpteam met Diederendirrix (woongebouwen), EVA architecten (Drukkerij) en Kees Tolk (landschap) werd het plan gemaakt en zorgvuldig in de kloostertuin en de buurt ingepast. De Drukkerij kreeg een nieuwe, transparante aanbouw die zich volledig opent naar het park. Het geheel als een samenhangend ensemble vormgegeven. Voorbeelden hiervan zijn het binnenplein en de gang die de gebouwen en tuin met elkaar verbindt. Het woongebouw krijgt via het binnenplein d.m.v. onderdoorgangen en een doorgaande waterlijn een directe relatie met de achterliggende kloostertuin. Ook wat betreft materialisatie is naar eenheid gestreefd. De bronskleur in de gevel van De Drukkerij komt terug in de kozijnen van het woongebouw, en deze kleur is weer afgestemd op het metselwerk van de gebouwen. Aldus is één karakteristiek geheel ontstaan. Het ensemble valt op zijn plek in de kloostertuin en de buurt, waarbij een aangenaam woonklimaat, met diverse ondersteunende functies is gerealiseerd voor zowel Jezuïeten als buurtbewoners.

Doelstelling

Het doel was paters te (her)huisvesten in een gebouw dat kan transformeren naar een regulier woongebouw op het moment dat de populatie slinkt en uiteindelijk uitsterft. Dit op een manier dat het voorheen vervallen park waar het gebouw staat een verblijfs- en ontmoetingsplek wordt voor henzelf en de buurt.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

98 woningen (waarvan 74 zorgwoningen) met ondergrondse parkeergarage, refter (eetzaal paters), restaurant, kantoren, archief, kapel, eerstelijns zorgcentrum

Resultaten tot nu toe

Alle gebouwen en het park zijn opgeleverd. Vrije sector woningen zijn onlangs in de verkoop gegaan. Restaurant opent maart 2018. We hebben bij de Architectuurprijs Nijmegen 2017 de enige eervolle vermelding in de wacht gesleept. De vakjury: "Het project straalt rust uit, is geestrijk en poëtisch". Lees het volledige juryrapport hier: https://www.architectuurcentrumnijmegen.nl/winnaars-2017