Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Herstructurering Groeseind

Gebiedstransformatie
Van stenige arbeiderswijk naar frisse, groene buurt die er altijd al lijkt te zijn geweest

Projectomschrijving

De voormalige arbeiderswijk Groeseind, gebouwd rondom textielfabriek D.P van Maren, heeft een herstructurering ondergaan. Van een typische vooroorlogse wijk met kleine sociale huurwoningen, weinig groen en veel auto’s in de straten is het getransformeerd tot een frisse, groene buurt met open karakter die de indruk geeft er altijd al zo te hebben gelegen. Het is een diverse en gewilde wijk geworden met een grote variatie aan huur- en koopwoningen, die door haar opzet ook de omliggende buurten een positieve impuls geeft.

Negen architecten werden ingeschakeld om de woningen te ontwerpen voor het vernieuwde Groeseind. Door de randvoorwaarden in het stedenbouwkundige plan werd de samenhang in de wijk gewaarborgd, maar geen straat is hetzelfde. Grondgebonden woningen en appartementengebouwen van verschillende typologieën wisselen elkaar af en (sociale) huur en koop zijn gemengd. Het Villament gebouw torent boven de laagbouw uit en geeft de wijk een herkenningspunt. De woningen aan de hoofdstraten zijn uitgevoerd in vrolijk oranje baksteen. Een verademing ten opzichte van de grauwe baksteen van voor de herstructurering.

Doelstelling

Een levendig en toekomstbestendig Groeseind was het doel waarmee de gemeente, de corporaties en de ontwikkelaars in 2002 aan de slag gingen.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

De belangrijkste middelen waarmee de herstructurering is ingezet, zijn de toevoeging van meer (openbare) groene ruimte en de diversificatie van het woningaanbod. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de versterking van de kwaliteiten van de bestaande wijk.
Het raamwerk van groene, openbare ruimte, is de drager van het plan. Nieuwe groene straten en pleinen vergroten de kwaliteiten van de woonomgeving en zorgen voor verbindingen tussen de oude en de nieuwe delen in de wijk. Centraal ligt een langgerekt park waar de buurtbewoners kunnen spelen, recreëren en ontspannen.

Resultaten tot nu toe

Groeseind is door de herstructurering een levendige, moderne wijk geworden met een gevarieerd aanbod van huur- en koopwoningen. Een gewilde, groene wijk, die ook de omliggende buurten een positieve impuls geeft.