Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Kloosterbuuren

Gebiedstransformatie
Kerkplein 2017

Projectomschrijving

Voor het stedelijke vernieuwingsgebied in de Haagse Moerwijk is een woningbouwplan rondom een katholieke kerk, een paterhuis en een fraterhuis gemaakt. Alle religieuze gebouwen zijn in de karakteristieke Bossche Schoolarchitectuur gebouwd. Het zijn solide gebouwen, opgetrokken in zwaar metselwerk. Voor het project bedacht projectontwikkelaarr ERA Contour de toepasselijke naam Kloosterbuuren. De randen van het gebied volgen de lange lijnen van de Moerwijk, die ooit door W.M. Dudok zijn ontworpen. Het hart van de nieuwe buurt is echter kleinschalig en afgestemd op de bestaande gebouwen. Door de architectuur, de verkaveling en de buitenruimte in een hand te houden is een bijzondere samenhang bereikt. Dat blijkt vooral uit het materiaalgebruik. De bestaande gebakken bestratingsmaterialen en betonornamenten worden hergebruikt. Het kerkplein zal worden voorzien van muren en plantenbakken in ruw beton. Siergras en paarskleurende amberbomen dragen bij aan het stemmige materiaalpalet van het kerkplein. Het metselwerk van de woningen vult de aardse tinten van het Bossche Schoolensemble aan. Alle praktische noodzakelijkheden, variërend van de molgoten, de afvoerputten, de lichtmasten, vuilcontainers tot de tuinmuren en -hekken zijn nauwkeurig ingepast in de verkaveling. De bestaande straten worden opnieuw ingericht. De Grovestinsstraat krijgt een laanprofiel met volwassen beuken waar ook de omringende trapportiekwoningen van profiteren.

Doelstelling

Het revaliseren van de Kloosterlocatie door de bestaande kloostergebouwen als uitgangspunt te nemen voor het stedebouwkundig, landschappelijk en architectonisch ontwerp.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Kerk blijft voorlopig in stand als kerk. Paterhuis herbestemd als vrouwenopvang. Fraterhuis herbestemd als huisvesting voor statushouders. 119 woningen in betaalbare huur- en koopsector, overwegend eengezinswoningen met tuin, aanvullend kangoeroe- en woon/werkwoningen.

Resultaten tot nu toe

Gehele ontwikkeling afgerond. Alle woningen verkocht/ verhuurd. Nieuwe bestemming kerk wordt overwogen.