Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Aireywoningen - Burgemeester De Vlugtlaan

Renovatie
Nieuwe achtergevel in de oorspronkelijke kleurstelling

Projectomschrijving

Het project bestaat uit 7 Airey-blokken langs de Burgemeester de Vlugtlaan, ten noordwesten van de Burgemeester Fockstraat. In de zeven bouwblokken bevinden zich in totaal 138 sociale huurwoningen van 40 tot 65 m2 GO. Op de koppen van de bouwblokken, aan de Tourton Bruynstraat, zijn drie bedrijfsruimtes gebouwd. Ook deze zijn in het renovatieplan meegenomen. De gebouwen maken onderdeel uit van het grotere ensemble van Airey-blokken rond de Burgemeester de Vlugtlaan. Samen met de Airey-blokken aan de overzijde in de Burgemeester Fockstraat, vormen deze bouwblokken het hart van het beschermde stadsgezicht van het Van Eesterenmuseum. In Nederland zijn circa 8,5 duizend Airey-woningen gebouwd in de periode van 1949 tot en met 1968, waarvan de helft uit eengezinswoningen bestaat en het resterende deel in overgrote mate portieketagewoningen omvat. Het systeem wordt bewonderd en verguisd. Kenmerkend voor de Airey-woningen zijn de dragende gevels, die samengesteld zijn uit betonnen stijlen met dunne gevelplaatjes van beton (40 mm). De vloer- en dakconstructie bestaat uit lichte stalen raatliggers met houten delen. De woningscheidende wand is opgebouwd uit sintelbetonblokken (B2-blokken), met specifieke elementen voor leidingen en kanalen. Het merendeel van de bouwonderdelen is geprefabriceerd en op het werk gemonteerd.

Doelstelling

Belangrijk aandachtspunt was het verbeteren van de bouwfysische kwaliteit.
De geluidsisolatie was zeer beperkt en voldeed niet aan de huidige eisen.
De energetische kwaliteit was eveneens onvoldoende (energielabel F).
Het complete inbouwpakket, inclusief de binnenspouwbladen en binnenwanden is vervangen. Hierdoor zijn, zonder ingrijpende constructieve maatregelen, tevens de plattegronden aangepast.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

De plattegronden zijn in overleg tussen Eigen Haard, de bewoners en de architect afgestemd en uitgewerkt. Met de uitgevoerde ingrepen wordt een energielabel A gehaald voor alle woningen, inclusief de zonnepanelen. De woningen voldoen qua geluidisolatie aan de eisen voor nieuwbouw in het bouwbesluit.
De woningen voldoen aan het kwaliteitsniveau Eigen Haard +. De woningen voldoen aan de gestelde eisen voor het certificaat Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).
Daarnaast zijn er binnen de mogelijkheden van het casco verschillende plattegronden ontwikkeld, enerzijds afgestemd op de toekomstwaarde zoals Eigen Haard die ziet, anderzijds afgestemd op de wensen van de terugkerende bewoners.

Resultaten tot nu toe

101 woningen zijn opgeleverd. De komende maanden volgen de resterende 37. In de eerste bedrijfsruimte is inmiddels een huisartsenpraktijk gevestigd. Twee bedrijfsruimtes zijn verhuurd aan een sociaal maatschappelijk dienstverlener. Een goede toevoeging aan de buurt.

Binnen een proefstramien zijn alle bouwfysische maatregelen beproefd en doorgemeten. Daarna zijn deze over alle woningen uitgerold. Zowel de geluids- als de thermische isolatie zijn op een passende manier uitgevoerd. De resultaten voldoen hierbij aan de uitgangspunten zoals opgesteld. Ook de diverse plattegrondvarianten zijn door de huurders positief ontvangen.
In de loop van dit voorjaar wordt de openbare ruimte tussen de bouwblokken volledig opnieuw ingericht.

Functies vóór de ingreep
Woningen en bedrijfsruimtes

Functies na de ingreep
Woningen en bedrijfsruimtes