Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

PPS Bezuidenhoutseweg 30

Renovatie
B30 gevel langs Bezuidenhoutseweg

Projectomschrijving

Het ontwerp voor transformatie van het rijksmonument bestaat uit vier kantoorverdiepingen en één groot centrum op de begane grond waarin alle publieke functies en ontmoetingspunten zijn verenigd. Het entreegebied is verbouwd en aan weerskanten met een foyer uitgebreid, met gebruik van de bestaande symmetrische en overzichtelijke structuur van het oude gebouw. Alle doorgangen liggen in elkaars verlengde en vormen directe zichtlijnen door het gebouw. Het programma voorziet in 550 werkplekken met ondersteunende voorzieningen, een vergadercentrum voor vergaderingen en workshops, een seminarruimte voor onderzoekspresentaties en debatten, een bedrijfsrestaurant, espressobar, centrale bibliotheek en facilitaire en sanitaire ruimten. De interventies zijn voornamelijk gericht op het zorgvuldig herstel van het ontwerp van Knuttel, onder meer door detaillering, het ruimtelijk herstel van en de interventies in de achtervleugel parallel aan het Haagse Bos, het verwijderen van de liften op de binnenplaats, maar ook de aanpassingen aan het entreegebied en het daarop aansluitende monumentale trappenhuis.

Doelstelling

Het doel van het project is het realiseren van een werkomgeving met heldere plattegrond, geÔnspireerd op het originele ontwerp van Knuttel, dat middels een DBFMO-contract optimaal geŽxploiteerd kan worden, terwijl hoogstaande architectuur, duurzaamheid, uitstekende functionaliteit en hoge kwaliteit worden bereikt.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

Het PvE omvat ontwerp, transformatie, exploitatie en onderhoud van het gebouw, met als resultaat dat het gesloten, hiŽrarchische gebouw wordt getransformeerd tot een open, transparante, uitnodigende en hedendaagse werkomgeving die past bij zijn bijzondere functie. Er moest een plek gecreŽerd worden waar interactie, kruisbestuiving en ontmoeting hand in hand gaan met weloverwogen analyses en conclusies. Het contract van 30 jaar betreft verder mutaties in het gebouw en het verbruik van energie en water.

Resultaten tot nu toe

De revitalisatie van B30, op basis van het oorspronkelijke ontwerp van Knuttel, heeft geresulteerd in een ontmoetingsplek waar mensen, ideeŽn, analyses en opvattingen bij elkaar komen. B30 stimuleert tot kennisdeling en excellent beleidswetenschappelijk onderzoek in een omgeving die stijlvol, tijdloos en inspirerend is, passend bij verschillende generaties. Het gebouw voorziet in een hoogwaardige werkomgeving waarin de vijf verschillende gebruikers elkaar op de begane grond ontmoeten. B30 is de ruimtelijke expressie van een gedeelde visie, waarbij nieuwsgierigheid, onderzoek en debat op overtuigende wijze worden gestimuleerd.

Functies vóór de ingreep
Hoofdzetel Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Functies na de ingreep
Vestiging drie planbureaus (CPB, PBL en SCP), Raad voor de leefomgeving en Autoriteit persoonsgegevens