Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

PakhuisMeesteren

Transformatie
nieuwe toestand | interieur

Projectomschrijving

'PakhuisMeesteren van de Thee' was de naam van het bedrijf dat na haar oprichting in 1818 een deel van de Rotterdamse activiteiten van de VOC overnam. Op de Wilhelminapier staat nog een veemgebouw van het voormalige PakhuisMeesteren. Het oorspronkelijke gebouw uit 1891 brandde af in 1937. Op de oude houten paalfundering werd een nieuw gebouw opgetrokken. Na de oorlog werden nog twee verdiepingen toegevoegd wat resulteerde in het huidige PakhuisMeesteren met de opschriften 'Celebes, Borneo, Java, Sumatra'. Sinds het beëindigen van de activiteiten in de jaren '80 stond het gebouw leeg. Na jaren van leegstand, dreigende sloop en plannen maken, werd de restauratie en transformatie van het - ondertussen - monumentale PakhuisMeesteren officieel gestart op vrijdag 9 oktober 2015. Tussen de hoogbouw die recent op de Wilhelminapier is gerealiseerd, herinnert het gerestaureerde PakhuisMeesteren samen met andere oude gebouwen zoals Hotel New York en de Cruise Terminal aan de sfeer en dynamiek van de vroegere havenactiviteiten. De bakstenen gevels met betonnen sierlijsten, hijsbalken en kenmerkende groene laad- en losdeuren zijn in ere hersteld. De sporen van de tijd maar ook de geschilderde opschriften zijn zichtbaar gebleven. Door het aanbrengen van nieuwe gevelopeningen, een centraal lichthof en nieuwe ontsluitingen, is het grote, donkere veemgebouw omgevormd naar een flexibel indeelbaar en aanpasbaar casco met voldoende daglicht. Op het gebouw zijn twee verdiepingen toegevoegd. De licht-grijs verwerende houten afwerking sluit aan bij het patina van het bestaande gebouw. Grote dakterrassen en schuine daken zorgen voor een levendig dakenlandschap tussen de omringende hoogbouw.

Doelstelling

PakhuisMeesteren heeft cultuur-historische waarde. Het was van belang het bouwwerk niet van identiteit te veranderen, maar juist de waarde te versterken als basis voor een nieuw, toekomstgericht verhaal.

De karakteristieke monumentale elementen dienden zoveel mogelijk intact te blijven, terwijl de nodige ingrepen dienden uitgevoerd om nieuw gebruik mogelijk te maken.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

PakhuisMeesteren biedt onderdak aan een hotel met 230 kamers, 'long stay' appartementen, meerdere vergaderruimtes en een mercado (foodcourt).

Op de begane grond zijn de hotellobby en -restaurant en de mercado gesitueerd. Zij zijn toegankelijk via 3 nieuwe entrees aan weerszijden van het gebouw.

De kamers bevinden zich op de twee bestaande verdiepingen rondom het centrale lichthof. De 'long-stay' appartementen en vergaderruimtes met respectievelijke dakterrassen bevinden zich in 2 toegevoegde verdiepingen.

De kelder is verdiept, waterdicht gemaakt en omgevormd naar een parkeergarage, opslagruimte en technische lokalen.

Resultaten tot nu toe

Met de restauratie en transformatie van PakhuisMeesteren is het laatste historische gebouw op de Wilhelminapier opgeknapt.

Voor de nieuwe invulling werd succesvol een 25-jarige huurovereenkomst afgesloten met het Spaanse Roommate Hotels, dat ook instaat voor de invulling van de mercado.

Door de publiek toegankelijke invulling van de begane grond met de hotellobby en mercado is de gebruiks- en verblijfskwaliteit in en rond het gebouw verhoogd. De entrees zorgen samen met grote bloemkozijnen voor de gewenste levendigheid in de plint en interactie met de omgeving.

Functies vóór de ingreep
veemgebouw

Functies na de ingreep
hotel en mercado