Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Brightlands Chemelot Campus, Geleen

L (gebiedstransformatie)

Projectomschrijving

Sinds 2005 werkt Broekbakema als stedenbouwkundig supervisor aan de transformatie van de besloten R&D site van DSM naar de open Brightlands Chemelot Campus dat, onder het motto ‘Knowledge crossing borders’, een dominante positie in de wereld van de chemiesites inneemt.

De provincie Limburg, DSM en de universiteit van Maastricht hebben elkaar in 2012 gevonden in een publiek-private samenwerking waar de Chemelot Campus deel van uit maakt. Dankzij het ‘open campus’ concept is Brightlands een vestigingsplaats geworden voor tal van R&D bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van slimme biomedische materialen en duurzame chemische productieprocessen. Biobased materialen vormen daarbij een focusgebied.

Openheid en samenwerking tussen bedrijven en de academie is een van de doelen van de campusomgeving. Brightlands is een community en werkt als een magneet voor talent uit de hele wereld. Letterlijke ontmoeting is daarbij essentieel en om die reden uitgangspunt geworden van de stedenbouwkundige ordening van bestaande en nieuwe gebouwen. Kernbegrippen zijn: relatieve intimiteit op campus niveau in een groene omgeving, terugdringen van autoverkeer en het dominant maken van een shared space gebied, gericht op voet- en fietsbewegingen maar waar alle overige gebruikers welkom zijn.

Routes lopen van knooppunt naar knooppunt, gebouwen staan letterlijk óp knooppunten: de wandelgangen zijn onderdeel van dit systeem waar inrichting van het maaiveld en de gebouwen onderdelen zijn van dezelfde ordening. Veel gebouwen zijn door Broekbakema ontworpen maar ook andere architecten zijn actief op de campus, waaronder Ector Hoogstad architecten en Pauwert architectuur.