Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Fries Landbouw Museum, Leeuwarden

M (complex van gebouwen)

Projectomschrijving

Het Fries landbouwmuseum is verhuisd naar een rijks monumentale boerderij,  getekend door architect W.C. de Groot. De oude boerderij werd in zwaar verwaarloosde toestand aangetroffen. De boerderij bestaat uit vier rechthoekige bouwdelen die ten opzichte van elkaar verschuiven maar in de lengteas nagenoeg symmetrisch zijn. De boerderij is in 1909 gebouwd met o.a. materialen van een gesloopte boerderij verderop. Het is een experimentele boerderij waarbij er voor gekozen is om de diverse onderdelen in aparte goed geventileerde ruimten (stallen) onder te brengen.

Het museum is gevestigd nabij de Dairy Campus, hét wetenschappelijk innovatiecentrum van zuivel en veeteelt in Nederland. Binnen deze moderne en innovatieve context toont het nieuwe Landbouwmuseum het verhaal van het verleden als onderdeel van de fysieke en sociale plattelandsontwikkeling van ons land, met aandacht voor natuur en landschap, voor handel, nijverheid en export, voor onderwijs en voor de relatie tussen stad en platteland.

Na aanbesteding is de boerderij door bouwbedrijf Kimsma en installatiebedrijf K. Veensma gerestaureerd, verbouwd en voorzien van nieuwe installaties. Er is gebruik gemaakt van een warmtepompsysteem en zonnepanelen.

Omdat er weinig tekeningen bewaard zijn gebleven, is er veel informatie uit oud fotomateriaal gehaald. Van de bijzondere uilenborden(speciaal getekend voor deze boerderij) en  de ventilatietorentjes waren er wel schetsen. Deze onderdelen zijn nagemaakt en weer aangebracht. De boerderij heeft de kleuren gekregen, die door W.C.de Groot werden gehanteerd. Met weinig budget is door veel inzet van alle deelnemers een mooi museum ontstaan.

Functies vóór de ingreep: boerderij

Functies na de ingreep: museum, theater, evenementen