Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Kantoor Jongerius, Utrecht

M (complex van gebouwen)

Projectomschrijving

De stichting Vrienden van het Jongerius Complex wordt bestuurd door de kleinkinderen van Jan Jongerius. Het Rijksmonument bestaat uit de villa, het kantoor, de tuin én een bijzonder familieverhaal. Na een restauratie van bijna acht jaar krijgt het monumentale complex een prominente plek binnen de ontwikkeling van de Merwede Kanaalzone in de stad Utrecht.
De transformatie van het complex is relevant voor de geschiedenis en de toekomst van deze plek. Het project laat zien dat gedegen onderzoek bijdraagt aan het formuleren van antwoorden voor de aanpak van restauratie en herbestemming van het erfgoed.  Waarde wordt gevonden in het zichtbaar maken, verbinden, ervaren en het gebruiken van het monument. Hiermee wordt de herbestemming relevant voor de stad en voor de bewoners van de nieuwe woonwijk. Een plek met een bijzonder verhaal voor bewoners, verblijvers en passanten.
Door de niet traditionele, duurzame restauratie aanpak is dit project een voorbeeld geworden als het gaat om behoud van monumenten in de toekomst. Voortbordurend op de ondernemers geest van Jan Jongerius en vanuit de pilot duurzaam restaureren (ministerie OC&W) is een innovatief plan gemaakt. Het verduurzamen van dit Rijksmonument is tweeledig. Met de nieuwe thermische schil en een uitgebalanceerde installatie verbeteren we het binnenklimaat en het energieverbruik én het monument krijgt een haalbare exploitatie. Deze uitwerking zorgt voor een restauratie van het monument waarbij historische waarden en toekomstwaarde elkaar letterlijk tegenkomen. Verleden, hedendaags gebruik, comfort, energieverbruik en onderhoud hebben we integraal gewogen in ontwerp, planuitwerking en uitvoering.