Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Rijkskantoor De Knoop, Utrecht

M (complex van gebouwen)

Projectomschrijving

Het project betreft de omvorming van de voormalige, ongeveer 21.000 m2 tellende Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht tot rijkskantoor De Knoop, een circa 30.000 m2 tellend gecombineerd kantoor- en vergadercentrum voor medewerkers van de rijksoverheid.

Het oorspronkelijke kazernecomplex werd in 1989 in gebruik genomen en deed dienst als hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht. Het bouwwerk had een gesloten, anonieme en afwerende uitstraling, die nog eens werd versterkt door de stedenbouwkundige inpassing met een veiligheidsgracht rondom en een naastgelegen, ongedefinieerde stedelijke restruimte. Als een waar bastion lag de zware en grauwe betonkolos geïsoleerd in het centrumgebied. Ook binnen was het gebouw weinig aantrekkelijk. Het had een labyrintische opzet met veel kruip-door-sluip-door-routings, waarin het moeilijk oriënteren en de weg vinden was. De beperkte geveltransparantie gecombineerd met een lage verdiepingshoogte en de grote hoeveelheid gesloten stenen binnenwanden maakte het interieur bovendien donker en somber. Bouwfysisch, installatietechnisch en klimatologisch voldeed het complex daarnaast niet meer aan de huidige eisen.

De omvorming tot rijkskantoor is onderdeel van de actuele werkplekstrategie van de overheid, die onder meer is gericht op beperking van het totale gebruiksoppervlak en delen van faciliteiten. Inzet van de transformatie was een modern, open, uitnodigend en toekomstbestendig complex dat functioneert als dé ontmoetingsplek van Nederland. Belangrijk onderdeel van de opgave was daarnaast een volledig hernieuwde stedenbouwkundige inpassing die het gebouw in een aangename omgeving zou plaatsen, hoogwaardige openbare ruimte aan de stad zou teruggeven, zou anticiperen op aanstaande, sterk verdichtende projectontwikkelingen tot een totaal van ruim 100.000 m2 in de directe nabijheid én de verschillende, intensieve verkeersstromen rondom zou faciliteren. In de DBFMO-opdracht voor de transformatie zijn onder meer verschillende procesinnovaties doorgevoerd, met naast gangbare aandacht op gebruikskwaliteit, belevingskwaliteit en toekomstwaarde bijzondere nadruk op samenwerking en gastheerschap.