Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Eiffelgebouw Maastricht

S (gebouw)

Projectomschrijving

Het Eiffelgebouw is onmiskenbaar dé icoon van het Sphinxkwartier, een dynamische nieuwe wijk in de binnenstad van Maastricht, waar nieuw ondernemerschap, cultuur en stads wonen elkaar ontmoeten. Na tien jaar leegstand is het herontwikkeld tot locatie van The Student Hotel, loftwoningen, kantoorruimten en publiekstoegankelijke functies. Van een gesloten industrieel complex veranderde ‘De Eiffel’ in het open en gastvrije hart van het nieuwe Sphinxkwartier

Na verhuizing van de Sphinxfabriek in 2006 naar een nieuwe locatie stond het complex 10 jaar leeg. In deze periode ontwikkelde de Gemeente Maastricht een ambitieu¬ze visie voor de herontwikkeling van het gehele industriële Sphinxkwartier tot een bruisende moderne stadswijk met een belangrijke culturele functie. Braaksma & Roos Architectenbureau kreeg de opgave om het Rijksmonumentale gebouw aantrekkelijk, toegankelijk en duurzaam te maken voor een groot palet aan nog onbekende gebruikers. Met het aan boord komen van The Student Hotel veranderde de opgave van een functieloze herbestemming naar een zwaar programma met hoge eisen. Deze jonge en dynami¬sche gebruiker zou het gehele middendeel van het gebouw betrekken met 378 kamers, restaurants en verschillende ontmoetings- en conferentieruimten. De koppen van het gebouw werden bestemd voor creatieve ondernemingen en start-ups terwijl op de bovenste verdie¬pingen ruime loftwoningen werden voorzien.

De uitdaging lag in het vinden van een optimale aanpak waarbij zowel het patina van de witte gevels als de ruimtelijke kwaliteit en gebruikssporen in het interieur zoveel mogelijk gekoesterd zouden worden. Het Eiffelgebouw moest z’n rau¬we eigenheid behouden en tegelijkertijd ruimte bieden voor creatief nieuw gebruik.

Met de transformatie van het Eiffelgebouw is een microstad gecreëerd met een veelvoud aan innovatieve faciliteiten voor een nieuwe generatie studenten, bewoners, ondernemers en reizigers. Deze culturele en creatieve hotspot werkt als een katalysator voor het Sphinxkwartier en is een plek geworden waar gastvrijheid en design combineren met samenleven en samenwerken.