Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Flexwonen Willemstraat, Eindhoven

S (gebouw)

Projectomschrijving

De kantoorlocatie Willemstraat (Eindhoven) van woningcorporatie Woonbedrijf is getransformeerd naar een tijdelijk woongebouw door hergebruik van oude spaceboxen. Gelet op de vereiste tijdelijkheid van de gebouwtransformatie bracht het idee oude spaceboxen van het Universiteitsterrein TU/e te hergebruiken uitkomst om te komen tot een haalbaar bouwplan. Daar hadden de woonunits hun functie volbracht en moesten ze weg. Van de totaal 101 gerealiseerde kleine wooneenheden zijn er, naast basis inbouwappartementen, 52 spaceboxen aan het gebouw gekoppeld en 27 spaceboxen volledig in het gebouw geschoven, waarvan er drie zichtbaar zijn gemaakt door ze als statement door de bestaande buitengevel heen te ‘prikken’.
Na een periode van maximaal 10 jaar zal het huidige pand plaats maken voor nog te ontwikkelen nieuwbouwplannen in de binnenstad. In de tussentijd biedt het de stad, waar de vraag naar huurwoningen groot is, betaalbare huurwoningen en zorgt het voor de leefbaarheid van het gebied.
Het doel van Flexwonen is tijdelijke woonruimte creëren voor mensen die een betaalbare huurwoning zoeken, maar weinig kans hebben er een te vinden omdat ze bijvoorbeeld nog maar korte zijn ingeschreven bij en woningcorporatie. De doelgroep bestaat uit een mix van jongeren onder de 23 jaar, statushouders en jongeren met woonbegeleiding, voor wie woonruimte schaars is. Op deze plek krijgen ze de kans hun wooncarrière te starten. Een sociaal beheerder voert met elke kandidaat-huurder een soort sollicitatiegesprek. Zo wordt gezorgd voor een passende samenstelling van bewoners én dus ook voor huurders met de juiste motivatie.