Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Gebouw 88, Tilburg

S (gebouw)
.

Projectomschrijving

Gebouw 88 werd door Van der Weegen Bouwgroep van de gemeente Tilburg gekocht met de verplichting het gebouw te renoveren, te transformeren en langdurig te verhuren aan startende ondernemers en zzp-ers. Daarnaast moesten bestaande huurders, Midpoint Brabant, Starterslift en Station 88, ter ondersteuning van de startende ondernemers, in het gebouw opnieuw een plek krijgen.

Bij aankoop was het gebouw in slechte staat en had het in de loop der jaren diverse (niet altijd even fraaie) aanpassingen ondergaan. Gebouw 88 is aan de binnenzijde volledig ontdaan van niet originele elementen. Veel oude elementen zijn echter bewaard gebleven of hergebruikt in het nieuwe interieur.
Ook het oude productie-leidingtracé is deels blijven hangen als historisch sfeerelement, het vormt een mooi contrast met het moderne interieur.
 
De betonplaten aan de buitenzijde zijn verwijderd en de originele kozijnen zijn hersteld en daar waar noodzakelijk vervangen. De gevels zijn niet gereinigd maar daar waar nodig gerepareerd, dit om het rauwe en industriële karakter van het gebouw te behouden. De entreepartij aan de noordzijde is gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe entree aan de zuidzijde.

Met het oog op de toekomst zijn zoveel mogelijk duurzame maatregelen getroffen. Zo ligt het nieuwe dak aan zuidkant vol zonnepanelen en is het hele gebouw gasloos. Het verwarmen en koelen van het gebouw gaat middels een lucht-lucht warmtepomp, in combinatie met een uitgebreide luchtbehandeling.  

Gebouw 88 is inmiddels als kantoor een jaar in bedrijf. Het is een plek voor ontmoeting, samenwerking en dienstverlening. De open werkstructuur van het gebouw stimuleert het contact tussen de gebruikers, er vinden veel kruisbestuivingen plaats. Starters, zzp-ers en kleine ondernemingen vinden er een professionele en inspirerende werkomgeving.