Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Woudagebouw - Museo, Utrecht

S (gebouw)

Projectomschrijving

Het voormalig betonnen Woudagebouw is gesitueerd in het centrum van Utrecht. Door het gebouw terug te brengen naar enkel casco is A3 Architecten in staat geweest met een nieuwe gevel meer aansluiting te vinden bij de omgeving en een meer herkenbare uitstraling te creëren voor de toekomstige woonfunctie. Voor deze getransformeerde gevel is gezocht naar een typologie die meer aansluit bij het wonen in de binnenstad en bij de omgeving van Utrecht, namelijk het ‘kazernetype’.

De opbouw van de gevel sluit aan bij de omliggende bebouwing. Daardoor heeft de nieuwe gevel een klassieke verdeling met een plint, middendeel en beëindiging.
De plint bestaat uit een betonnen basement en  gedetailleerd verticaal metselwerk en heeft een afwijkend karakter in verhouding tot de rest van de gevel. Hier vindt namelijk een ander raamritme plaats. Dit geeft de gevel meer plasticiteit. Ook zorgen de terugliggende raampartijen op de plint voor meer interactie met de straat.
De gevelverdeling boven de plint vertoont een rustige ritmiek met haar verdeling van ramen en vlakken. Deze ritmiek versterkt vooral de verticale geleding van het gebouw om deze een statige uitstraling te geven. Het middendeel vertoont verschillende richtingen van metselwerk om daarmee verfijning toe te brengen aan het gebouw.
In de kroon van het gebouw is het kazernetype goed zichtbaar door aangezette koppen en de schuine kap in het middendeel van het gebouw. De koppen worden extra benadrukt door betonnen kaders om de raamopeningen, en verdiepte kozijnen op de bovenste verdieping.
De entree is gesitueerd op de kop van het gebouw en vormt een dominant element in de kopgevel omdat deze door het dubbel hoge kader het ritme doorbreekt.