Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Bottelstraat, Nijmegen

Gebiedstransformatie

Projectomschrijving

Dit betreft de herontwikkeling van een zevental panden welke de oostelijke zijde van de Bottelstraat beslaan. Deze straat ligt in de Nijmeegse benedenstad.
Tot einde 50’er jaren was dit een industrieel complex waarna Framy meubelen er zich vestigde.
De panden zijn door de jaren samengevoegd  tot een grote winkel. De gevels en de ramen zijn ooit roomwit geschilderd waardoor de verscheidenheid geheel is weggevallen en de levendigheid op straat is verdwenen. De panden stonden al ruim 10 jaar leeg.
Een deel van deze bebouwing is (cultuur)historisch zeer waardevol en is aangemerkt als bouwhistoriemonument.
Met het project zijn de historisch waardevolle onderdelen gerenoveerd en is er nieuwe openbare ruimte gecreëerd.  
De plannen van diverse partijen met zeer verschillende visies zijn telkens vastgelopen. In 2009 kwamen de eigenaren en ontwikkelaar D&M Properties wel tot overeenstemming. In overleg met de Gemeente Nijmegen is bepaald welke onderdelen gekoesterd zouden worden. Het tekort op de exploitatie is middels een subsidie uit het “Steengoed benutten” programma genivelleerd.
De waardevolle delen zijn bewaard gebleven en er is een pleintje toegevoegd aan het fijnmazige stelsel van pleinen, plaatsjes en gassen die kenmerkend zijn voor de Nijmeegse benedenstad. Dit pleintje maakt meer dan 400 jaar gebouwde geschiedenis zichtbaar en voegt daar een nieuwe laag aan toe.
Binnen het complex zijn silo’s van de meeltoren herbestemd tot woningen maar de oude meeltoren blijft“ afleesbaar”. De gevels zijn hersteld en de dakspanten zijn behouden. De waardevolle gietijzeren kolommen en het 19e-eeuws metselwerk zijn in het zicht gelaten.
De overige bebouwing is gesloopt. Dat heeft een nieuw pleintje mogelijk gemaakt. De nog aanwezige middeleeuwse wand is geïntegreerd in een van de nieuwbouwwoningen en is blijvend zichtbaar.
Het middeleeuwse hoekpand op Lange Hezelstraat 92, is in zijn oorspronkelijke vorm hersteld de raamlijsten zijn teruggebracht. Daardoor is de oorspronkelijke uitstraling terug!