Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Herinrichting IJsselkade, Zutphen

Gebiedstransformatie

Projectomschrijving

HOSPER heeft in opdracht van de gemeente Zutphen een plan voor de IJsselkade ontworpen, waarmee de waterveiligheid en de ruimtelijke beleving is verbeterd. In 2018 en 2019 is de eerste fase van de IJsselkade heringericht. De historische structuren waren belangrijke inspiratiebronnen voor het herontwerp van de kade.
Op de lage kade is het parkeerterrein verwijderd om ruimte te bieden aan fietsers en voetgangers. Hiervoor is een nieuwe fietshelling in aansluiting op het bolwerk gemaakt. Een lijn van nieuwe Iepenbomen accentueert de richting van het monumentale stadsfront. De nieuwe waterkering is onder een licht schuine afloop geplaatst en afgewerkt met bakstenen. Tezamen met scherp gesneden grasplateaus, wordt zo een relatie gelegd met de vesting. De grasplateaus zijn afgewerkt met zitranden en banken. Deze zijn geïnspireerd op de klassieke luiken van de historische huizen langs de IJsselkade.
De coupure in de hoogwaterkering is ter hoogte van het stadscentrum verbreed. Zo is een open uitzicht van de stad naar de IJssel en vice versa bereikt. Omdat een horecakiosk dit uitzicht blokkeerde is de kiosk gesloopt en is de nieuwe locatie gesitueerd buiten de zichtlijn. Het oorlogsmonument is verplaatst naar de werkelijke plek waar de fusillade heeft plaatsgevonden en onderdeel geworden van de verblijfsruimte.
De plek waar de Berkel in de IJssel stroomt is beter zichtbaar gemaakt door de Berkelstuw toegankelijk te maken met nieuwe trappen en bruggen. Roosters in het brugdek maken zichtbaar hoe het Berkelwater uitstroomt over trappen naar de IJssel, waardoor het water ook hoorbaar wordt voor wandelaars en fietsers. In fase 2 (vanaf 2020) wordt de rivier verbreed met een gedeeltelijke vergraving van de kade in de vorm van riviertrappen. Met deze ingreep wordt de omgeving van IJsselkade t.h.v. de Marspoortstraat weer een sterk hoekpunt (“bastion”) rijker dat verwijst naar het verleden als Marspoortbastion en daarmee van Zutphen als vestingstad.