Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Stadsdeelhart Nieuw Anklaar, Apeldoorn

Gebiedstransformatie

Projectomschrijving

Strategie
Twintig jaar geleden koos Apeldoorn voor een strategie om de nieuwbouw van Zuidbroek te verbinden met de verbetering van de wederopbouwwijk Anklaar. Ruimtelijk werd ingezet op een stelsel van verbindende lijnen tussen beide gebieden. Deze lijnen komen samen bij het oude winkelcentrum Anklaar en kruisen daar de Laan van Zevenhuizen, onderdeel van de Apeldoornse Ring. Programmatisch werd besloten tot een gemeenschappelijke voorzieningenstructuur voor het nieuwe stadsdeel door herontwikkeling van deze plek.

Planopzet
Bij de opzet zijn twee schijnbaar tegenstrijdige uitgangspunten gehanteerd. Enerzijds een vanzelfsprekende aansluiting op de omgeving, anderzijds een eigen sfeer en identiteit. Het Stadsdeelhart heeft een traditionele opzet waarin kleine bouwblokken en twee paviljoens een fijnmazig stelsel van plekken vormen. De bouwblokken sluiten aan bij de ‘korrelgrootte’ van de omgeving. De paviljoens hebben hoge arcades en markeren de belangrijkste plekken van het gebied: het marktplein en het voorplein aan de Ring. Tesamen met het tussenplein en de aanlooproutes ontstaat zo een overzichtelijk circuit, nauw verweven met de omgeving.

Uitstraling
Ook voor de architectuur was ‘inpassen en verbijzonderen’ het devies. Inspiratie was de wederopbouw van Le Havre door de Franse architect Perret: modern, maar met een sterk gevoel voor de klassieke traditie. Met een vergelijkbare aanpak is een nieuw, rijk beeld gemaakt, zonder de link met de omgeving te verliezen. Voor het gehele project is één genuanceerde, lichtgele steen gekozen. De steen is gecombineerd met witgrijs architectonisch beton, zorgvuldig geprofileerd en gedetailleerd. De lichte architectuur staat op een vlak van donkere bestrating, waarmee het Stadsdeelhart zich onderscheidt van zijn omgeving.

Sublimatie
Het Stadsdeelhart versterkt de kwaliteit van de wederopbouwwijk door oude en nieuwe structuren en routes met elkaar te verknopen tot een nieuwe, betekenisvolle plek met een optimistische en verzorgde uitstraling. Daarmee draagt het project bij aan de vitaliteit en trots van de oude wijk.