Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Catharina Complex - De Henricus & Koninklijke Visio, Amsterdam

Renovatie

Projectomschrijving

In Amsterdam Nieuw-West ligt het Catharinacomplex, een gemeentelijk monument. Het complex is ontworpen door Aat Evers en Geert Sarlemijn in de jaren 60 van de vorige eeuw en opgezet als een gesloten blok in de stijl van de Bossche School.  Van 2011 tot en met 2019 is het complex, met respect voor de monumentale waarde en met behoud van zijn oorspronkelijke functie, gerenoveerd tot een toekomstbestendig gebouw voor twee heel verschillende gebruikers.

Om de oorspronkelijke structuur van het gebouw weer zichtbaar te maken zijn de toevoegingen van de afgelopen 60 jaar weggehaald. De oorspronkelijke elementen zoals de houten plafonds zijn waar mogelijk gerestaureerd. Alle nieuwe ingrepen zoals doorbraken en toevoegingen zijn herkenbaar door middel van eenduidige detaillering en een abstracte vormentaal, die zich duidelijk onderscheid van de architectuur van de Bossche School, zonder hiermee te concurreren.

De overdekte buitenruimte, ‘de kloostergang’, is met glas dichtgezet zodat deze gebruikt kan worden voor interne circulatie. Hierdoor kan het ‘dichtgeslibde’ gebouw weer ademen. De erkers aan de straatzijde zijn vervangen door grote glazen puien die het gesloten gebouw transparanter maken. Tussen de kleuterschool en de lagere school is een nieuw glazen entreevolume gerealiseerd dat tevens de verbinding tussen beide gebouwen vormt en als aularuimte dienst doet. Een brug, die de onder- en middenbouw met elkaar verbindt, ondersteunt concreet het idee van de doorgaande leerlijn.

Grote sparingen tussen de lokalen en ter plaatse van de trappenhuizen vormen nieuwe verbindingen tussen de traditionele klaslokalen; de ruimtelijk invulling van het nieuwe meer flexibele onderwijsconcept. De noodzakelijke akoestische voorzieningen, ventilatie en de verlichting zijn als losse elementen onder de bestaande plafonds gependeld waardoor de oorspronkelijke gebeitste houten plafonds zichtbaar blijven.

De buitenruimten en het binnenplein zijn volledig gerenoveerd. De waterbuffering op het plein is verbeterd door het oorspronkelijke bestratingspatroon met witte kaders te combineren met een natuurspeeltuin.