Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

De Koploper Goes

Renovatie

Projectomschrijving

In Goes is een voormalig belastingkantoor omgevormd tot een dynamische en inspirerende werkomgeving voor verschillende bedrijven in de regio Zeeland.

Het gebouw staat naast het station en is 5300 m2 bestaande uit 3 lagen met aan de kop van het plein een 4e laag.

De Koploper is verwijzend naar het eerste treinstel.

Het gebouw bestaat uit tal van voorzieningen zoals horeca en sport. Door het samenbrengen van verschillende huurders en het stimuleren van een deelcultuur ontstaat er een cohesie.

Het doel is om de Koploper te laten dienen als de huiskamer van Goes.

Concept
Het concept betreft een groeimodel en voorziet in een uitnodigend en verfrissende werkomgeving. Er is een aanbod van flexibele werkruimten en vaste werkplekken welke worden ondersteund door verschillende faciliteiten:


Receptie met administratieve diensten
Beveiliging
Koffie
Vergaderfaciliteiten
Audiovisuele middelen
Digitale netwerken (o.a. wifi), reserveringssysteem
Parkeren
Post
Transport (deelauto’s en deelfietsen)


Gastheerschap is een belangrijk uitgangspunt en uit zich tot een community waar men bij wil horen.

De Koploper wenst een zichtbare bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving op het gebied van opwekking en gebruik van energie, circulair gebruik van grondstoffen en reductie van afvalstromen, verbetering van luchtkwaliteit door reductie van CO2 uitstoot en gebruik van schadelijke gassen en verbetering van de waterkwaliteit

Onderliggende algemene thema’s die binnen het kader van De Koploper passen:


Duurzame kantooromgeving
Co-working en netwerken (openheid als ruimtebeleving)
Mobiliteit/bereikbaarheid
Visualisatie en creativiteit (gezonde werkomgeving)
Work-life balance en vitaliteit
Samenhang met culinaire bijdrage (o.a. aanbod gezond eten)


Interieur met een verhaal
Voor het interieur is er gekozen om met ambachtelijke materialen te werken en is men, in kader van circulariteit, op zoek gegaan naar specifieke meerderhandse meubels met een verhaal.

Mede inzenders
Opdrachtgever: Goes CS BV
Ontwerp: Paras Concepts BV
Regie: Kaloo Projectmanagement
Uitvoering bouw: To Build BV
Uitvoering Techniek: Kersten Techniek BV
Uitvoering infra: Paree BV
Inrichting: (S)old Antique
Adviseur: Marsaki BV
Beheer: Andohr Office Support