Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Kantoorrenovatie Rechtbank Rotterdam

Renovatie

Projectomschrijving

De Rechtbank Rotterdam aan de Wilhelminakade heeft een grootschalige verbouwing ondergaan van de publieke ontvangstruimte en de kantooromgeving. Om in een overzichtelijke, veilige en servicegerichte entree te kunnen voorzien is de bestaande Galleria - een open ruimte tussen 3 bouwvolumes die ook een metrostation overkapt - ter plaatse van de rechtbank getransformeerd tot een verblijfsgebied.

Wat vroeger een wat kille en tochtige droogloop was, is nu een warme, verwelkomende verbinding tussen de gebouwen in de Wilhelminahof. De transformatie voorziet de Rechtbank bovendien van een heldere toegang. Toen de Wilhelminahof werd gebouwd was de Kop van Zuid nog niet bebouwd en bewoond zoals deze nu is. De transformatie van het overkapte buitengebied tot een publieke huiskamer past bij de transformatie die dit gebied in afgelopen jaren heeft ondergaan en de rol van de rechtspraak als vertegenwoordiger van de publieke zaak.

De grootste uitdaging voor het ruimtelijk ontwerp in de Galleria lag in het faciliteren van de verschillende verkeersstromen, waarbij het intuïtief navigeren, beveiliging, ontvangst aan de balies én het prettig wachten voor bezoekers, optimaal, transparant en informeel kan plaatsvinden.

Het nieuwe ontvangstgebied biedt letterlijk en figuurlijk de warme, welkome omgeving die zorgt voor verbinding tussen de twee gebouwen waarin de rechtbank gehuisvest is. In het vernieuwde entreegebied de Galleria komen de verkeersstromen van verschillende gebruikersgroepen samen. Enerzijds bevinden zich de zittingszalen, anderzijds bevindt zich onder meer de kantoren voor de rechtspraak.

Ook de kantoorgebieden, waaronder een kenniscentrum en ontmoetingsgebied, zijn volledig gerenoveerd en aangepast aan de huidige wensen van de gebruikers. Er is gebruik gemaakt van heldere lijnen waarbij houten accenten warmte geven aan de werkomgeving.

Gezamenlijk kunnen de samenwerkingspartners en -adviseurs terugkijken op een boeiend project met een prachtig resultaat.