Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Zaanse Klokkenmakerswoning, Zaandam

Renovatie

Projectomschrijving

Wat een alledaags Zaans houten huisje leek, bleek een zeer bijzonder, historisch waardevol pand te zijn. Maar tijdens de restauratie bleek ook dat er bouwkundig meer nodig was dan alleen een funderingsherstel. Daarom besloot eigenaar Stadsherstel Amsterdam de Klokkenmakershuisjes in ere te herstellen en direct te verduurzamen.
Het monument aan de Lagendijk in Koog aan de Zaan, bestaat uit twee pandjes, opgetrokken in houtbouw met een houtskeletconstructie. Bouwhistorisch onderzoek wijst uit dat een groot deel van de bebouwing origineel is, waarbij het hoofdvolume vroeg achttiende-eeuws is. De voormalige werkplaats is in de negentiende eeuw gebouwd. Ook het interieur dateert grotendeels uit de bouwtijd en is van hoge historische waarde, wat het noodzakelijke funderingsherstel bijzonder complex maakte. De gemetselde oostgevel dreigde steeds verder te verzakken, het houten huis met zich mee trekkend. Omwille van een deugdelijke constructie dienden beide panden in hun geheel opnieuw gefundeerd te worden. Om het kwetsbare interieur geen schade toe te brengen, is gekozen het huisje van buiten af te funderen. Binnen zijn de vloeren tussen de wanden uitgezaagd, om zo het achttiende-eeuwse interieur niet onnodig aan te tasten. Deze vloerdelen zijn zorgvuldig genummerd, verwijderd en na het funderingsherstel exact teruggeplaatst. De wanden zijn ingepakt en een enorme stempelconstructie hield het houten casco staande gedurende de werkzaamheden.
Tevens is al het houtrot verwijderd; balken en spantbenen zijn op traditionele wijze hersteld. Ook het gehele dak is nagelopen en hersteld. Lood- en zink zijn vernieuwd. Alle goten en hwa’s zijn in koper opnieuw aangebracht. In koper omwille van de historie en aansluitingen met bestaande historische loden gootbekledingen.
Ook het monumentale interieur is gerestaureerd.
Op basis van kleurhistorisch onderzoek zijn de ruimten geschilderd in hun originele kleurstelling. Wat begon als een funderingsherstel mondde uit in een totaalrestauratie van zowel casco als monumentaal interieur.