Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

DOMUSDELA, Eindhoven

Transformatie

Projectomschrijving

De geschiedenis van het klooster Mariënhage gaat terug tot de oorsprong van Eindhoven in de 11e eeuw.
In 2017 verlieten de laatste Augustijnen het complex en werd het aangekocht door coöperatie DELA. Kapel en kerk werden ceremonieruimtes en het voormalige gymnasium werd getransformeerd naar een conferentiehotel met 66 kamers, 4 conferentiezalen en een brasserie.
Met de herbestemming kreeg het sterk verouderde en onrendabele complex een actuele en rendabele gebruikswaarde en is het behoud van de voor Eindhoven relevante monumenten voor een lange periode verzekerd.

Om het gesloten en verborgen kloostercomplex te openen en de toegankelijkheid  van het kloostercomplex te verbeteren, was het van belang om de 5 losse monumenten helder en logisch met elkaar te verbinden middels “de Knoop”: een nieuw bouwvolume dat het complex tot een eenheid smeedt en van 3 nieuwe entrees voorziet. De Knoop maakt het complex publiek toegankelijk en doorwaadbaar waardoor welkome verbindingen ontstaan op het niveau van de stad.

Door de verbindende nieuwbouw uit te voeren met een eigentijdse, contrasterende architectuur komen de afzonderlijke monumentale kwaliteiten van de bestaande gebouwen, in kleur en materiaal, optimaal tot hun recht.

Tijdens de planvorming is ruimte gecreëerd voor innovatie, zowel in het ontwerp in het proces. Innovaties op het ontwerpniveau zijn bijvoorbeeld, het omgaan met de religieuze connotatie en het aanbrengen van transparantie in het complex.
In het planproces zijn de grote ambities met betrekking tot het ontwerp en het geven van betekenis, gekoppeld aan maatwerk wat betreft techniek en budgettering.

Waardecreatie speelt zich af op het niveau van de economie van de Eindhovense binnenstad doordat het een brug slaat tussen een aantal actuele gebiedsontwikkelingen in dit deel van de stad. Centraal staat bij DOMUSDELA echter het doel om vieringen en belangrijke ontmoetingen te faciliteren en daarmee ceremonies te behouden in het stadsbeeld en de samenleving.

Mede inzenders
Opdrachtgever - Coöperatie DELA
Conceptontwikkeling - Hoesbergen Advies
Architecten - architecten|en|en, diederendirrix architecten
Interieurarchitect hotel en brasserie - Wieneke van Gemeren Interior Concept Design
Landschapsarchitect - Buro Lubbers Landschapsarchitectuur & Stedenbouw
Projectmanagement en bouwkostenadvies - Bureau Franken
Installatieadvies - Huisman en van Muijen
Constructieadvies - Adviesbureau Tielemans
Bouwfysisch- en brandveiligheidsadvies - K+ Adviesgroep
Aannemer - Bouwbedrijf van de Ven