Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Timmerfabriek Sphinxkwartier Maastricht

Transformatie

Projectomschrijving

Het project ‘Sphinx Factory’ omvat de renovatie en herbestemming van het Industrieel Rijksmonument ‘Timmerfabriek Magazijngebouw en Toonzaal’ inclusief een nieuwbouw gedeelte. Het complex ligt in het Maastrichtse Sphinxkwartier - een voormalig fabrieksterrein – en huisvest vandaag de presentatie instelling ‘Bureau Europa’ (Platform voor Architectuur en Design) en het pop podium ‘Muziekgieterij’.

Het Sphinxkwartier is het eerste en daarmee oudste industriegebied van Nederland. Het kwartier wordt momenteel herbestemd tot nieuw woon- en werkgebied met een voor Maastricht ongebruikelijke ruwe uitstraling. De herbestemming van het Timmerfabriek complex is in dit nieuwe stadsdeel voorbeeld stellend. Het laat zien hoe belangrijk erfgoed op een hedendaagse wijze getransformeerd kan worden naar een nieuwe waarde voor de toekomst.

De complexe ruimtelijke opgave bestaat uit een aantal deelprojecten: Expositieruimtes, Filmzaal, Bibliotheek en kantoorruimten ten behoeve van de presentatie instelling ‘Bureau Europa’. En voor het pop podium Muziekgrieterij een Grote Zaal (1100 personen), Club (350 personen), Foyer, Backstage, Geluidsstudio en Oefenruimte.

Daarbij zijn bestaande elementen zoveel mogelijk behouden of opnieuw hergebruikt. Materialen vrijgekomen uit het ter plekke gesloopte remise gebouw zijn opnieuw gebruikt ten behoeve van de verbouw (bakstenen, houten balken). De houten vloer uit een gesloopte sporthal in Maastricht is hergebruikt voor beide podia (circulair bouwen). De isolatiewaarde is verhoogd door toevoeging van H++ glas in oude stalen kozijnen. Het complex is aangesloten op de stadsverwarming (restwarmte uit industriegebied).

Belangrijke ingreep in het complex was het plaatselijk verdiepen van de begane grondvloer, waardoor de monumentale industriële staalconstructie in het gebouw onaangetast kon blijven binnen het nieuwe gebruik. Door een culturele bestemming te geven aan het sinds jaren leegstaande monument is een economische en maatschappelijk waarde toegevoegd aan het nieuw te ontwikkelen woon- en werkkwartier van Maastricht.