Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Transformatie Christus Koningkerk, Rotterdam

Transformatie

Projectomschrijving

De Christus Koningkerk, in 1930 gebouwd, is onderdeel van een ensemble, oorspronkelijk bestaand uit kerk, pastorie, jongens- en meisjesschool, bewaarschool en parochiehuis. Het ensemble, met alleen de school nog in functie, is sinds 1997 een gemeentelijk monument. De kerk was toen al nauwelijks meer in gebruik.

De opgave was om met behoud van en aandacht voor de monumentale waarden van de kerk een ontwerp te maken voor appartementen met parkeren.
Inzet was om  zo min mogelijk ingrepen te doen aan de structuur en gevels maar ook woningen te realiseren die aan de hoogste eisen voldoen. Deze ambities zijn gerealiseerd door in het middenschip over zes traveeën een nieuw volume met vierentwintig appartementen op een half verdiepte stallingsgarage te plaatsen. De zijbeuken zijn daarbij vrijgelaten en ook de eerste travee en pseudotransept hebben hun oorspronkelijke hoogte en uitstraling behouden.

Het nieuwe volume is efficiënt georganiseerd. De twaalf onderste appartementen hebben hun toegang met eigen trap via de bestaande zijbeuken en hebben een buitenruimte óp deze zijbeuken. De overige appartementen worden ontsloten via een middencorridor op de 3e verdieping.

De gevels zijn vrijwel ongewijzigd. Grootste ingreep is de verbouw van de oorspronkelijke hoofdentree aan het Statenplein tot toegang van de half verdiepte stallingsgarage. De overige entreepartijen zijn behouden en aangepast aan de nieuwe functie. Om de hoofdvorm van de kap niet te verstoren zijn er enkel dakvensters toegepast die tot balkon uitgeklapt kunnen worden. De glas in lood spitsboogvensters zijn alleen binnen de woningen verwijderd. Erachter zijn puien geplaatst met naar binnen slaande deuren die toegang geven tot een terras wat zich op de zijbeuken bevindt.

Binnen onderscheidt het nieuwe woonvolume zich van de kerk. Materialisering en kleurgebruik zijn bewust sober gehouden en contrasteren met de bestaande kerk om zo de monumentale waarden van de kerk te benadrukken.