Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Transformatie VOC Zeemagazijn, Rotterdam

Transformatie

Projectomschrijving

Urbannerdam en Hulshof Architecten hebben het initiatief genomen om het VOC Zeemagazijn te transformeren naar gemengde bestemming met woningen en werken. In 2014 werd met de gemeente overeenstemming bereikt over de ontwikkelvoorwaarden van hun eigendom, Rijksmonument. In het voorjaar van 2017 is de ontwikkelovereenkomst met de Vereniging van Opdrachtgevers VOC met de gemeente getekend. Per deelnemer is € 1,- koopsom overeen gekomen omdat de investering aantoonbaar hoger was dan de taxatiewaarde na de transformatie. De fundering moest worden vervangen. Het gebouw was de Biotex fabriek wat leidde tot de soda aantasting van de houten constructies. Eisen van de Rijksdienst zorgden voor uitdagingen. Bijzonder is de herontwikkeling met de toekomstige gebruikers als opdrachtgevers nadat architect en procesbegeleiding alle randvoorwaarden hebben ontwikkeld. Het doel was met de nieuwe functie het gebouw een voorname uitstraling te geven die beter recht doet aan de rijke geschiedenis. Het gebouw bleek geschikt voor, met respect voor haar historie en de daarbij nog herkenbare elementen, de herbestemming tot zelfstandige woningen en kantoren met een gezamenlijke ontsluiting. Daarbij zijn oorspronkelijke functies zichtbaar gemaakt zoals de, ten tijde van de VOC, doorgang in het gebouw. Toen was dit de verbinding met de werf, nu is dit de verbinding met het plein.

Duurzaam is de benadering waarmee zoveel mogelijk de bestaande constructies zijn gehandhaafd en hergebruikt. Daarbij is het gelukt om het gebouw hoogwaardig te isoleren en te voorzien van een energiezuinige installatie. Er wordt zelfs energie opgewekt door zonnecellen in het atrium dak en PV panelen met collectoren eronder op het zuidelijke dak. Het resultaat laat zien dat er ook hier door de inspanning van de toekomstige bewoners en hun ambitie meer mogelijk is gebleken dan bij enige andere ontwikkeling. Het project is markant en zeer eigentijds omdat er een Rijksmonument is gerestaureerd waarbij een hoge duurzaamheidsambitie is gerealiseerd.