Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Centrum ontwikkeling Zevenbergen

Gebiedstransformatie

Projectomschrijving

De vaart terug in het centrum van Zevenbergen

Twee opgaven
Het historisch centrum van het West-Brabantse Zevenbergen was toe aan een impuls. Het had zich net als veel andere stadscentra in Nederland de afgelopen decennia ontwikkeld tot een wat kil winkelcentrum. De oude haven werd er voor gedempt en de centraal gelegen Markt was veranderd in een rommelig parkeerterrein.
Daarnaast lag er ook een regionale opgave: het vergroten van de aanvoer van zoet water in West-Brabant en Zeeland. Voor de natuur en de boeren is dit van levensbelang, zeker in het licht van de voortgaande klimaatverandering.

Naar een nieuw elan
Met het heropenen van de haven is de zoetwaterverbinding tussen het Hollandsch Diep en de Mark hersteld. Daarnaast heeft de transformatie van het centrum van Zevenbergen al tijdens de planvorming de dynamiek en het elan teruggebracht bij de ondernemers en bewoners in het centrum. Door marktpartijen wordt fors geïnvesteerd in nieuwe woningen, duurzame winkelpanden en horeca aan de Markt. Maar ook het leefklimaat in het historische centrum is enorm verbeterd. Luchtvervuiling, geluidsoverlast en hittestress zijn verminderd en de verkeersveiligheid is vergroot. Maar bovenal is het centrum weer het vanzelfsprekende hart geworden van Zevenbergen, een plek waar mensen trots op zijn.

Unieke samenwerking
Voor deze grootschalige transformatie hebben de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant, de provincie Zeeland, het waterschap Brabantse Delta en het Rijk de samenwerking gezocht en de handen ineen geslagen.
De basis van dit succes is te danken aan een zeer interactief proces met bewoners, ondernemers, eigenaren en de verschillende overheidsinstanties. In het planproces is door alle betrokkenen steeds de verleiding weerstaan om tot snelle en makkelijke resultaten te komen, hier is bewust en consequent de meerwaarde voor de lange termijn als leidraad gepakt. Het eindresultaat is daardoor veel meer dan de som der delen.