Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Tivoli Eindhoven

Gebiedstransformatie

Projectomschrijving

De buurt Tivoli is al sinds de bouw in 1928 een begrip. Het is een hechte sociale woonbuurt waar mensen trots op zijn en met veel plezier wonen. Maar de eisen en wensen veranderen. Een uitvoerige buurtverbetering van de volksbuurt was nodig en heeft ertoe geleid dat Tivoli haar ziel weer terug heeft en de buurt klaar is voor de toekomst, zowel ten aanzien van het woonplezier, als het wooncomfort, als de klimaatverandering. Er heeft een gebiedstransformatie plaatsgevonden met als resultaat een gedifferentieerd aanbod in woonkwaliteit, die samen met haar bewoners is ontwikkeld en die daarnaast ook nog duurzaam is door onder andere optimaal gebruik van het bestaande, toepassing van specifieke (hergebruikte en her te gebruiken) materialen en energiebesparende maatregelen.
De wijk is door zijn karakteristieke tuindorp structuur door de gemeente Eindhoven aangemerkt als stedenbouwkundig waardevol. Van de in totaal 600 woningen zijn 550 woningen op verschillende kwaliteitsniveaus gerenoveerd. Binnen de kenmerkende stedenbouwkundige structuur hebben 50 bestaande woningen plaatsgemaakt voor nieuwe woningen. Door te kiezen voor gedeeltelijke nieuwbouw hebben we een ander woningtype kunnen toevoegen, waardoor we een doelgroep uit de buurt kunnen bedienen die graag in Tivoli wil blijven wonen en is het totaal aantal woningen uitgebreid. Zowel de voorgenomen verbeteringen aan de bestaande woningen als de plannen voor de nieuwe woningen zijn samen met de bewoners ontwikkeld. Zo hebben we bij een van de renovatiefasen in een vroegtijdig stadium een ´puzzelstukkenspel´ toegepast: een spel waarbij bewoners hun eigen plattegrond kunnen invullen. Hierdoor krijgen bewoners inzicht in wat de aanpassingen voor hun woning betekenen. Ook voor de nieuwbouw hebben bewoners meegedacht met een plattegrond op ware grootte. Bewoners kunnen  zo constructief reageren door hun woonwensen aan te geven.       

Foto: Maarten Coolen