Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

IKC Wereldwijs, Loosdrecht

Renovatie

Projectomschrijving

In Loosdrecht was sprake van een gestaag teruglopend leerlingaantal, vier verouderde basisscholen met leegstand en verspreid gelegen kinderdagopvang. Om deze situatie te veranderen heeft de gemeente, in overleg met de bestaande partijen, besloten om twee nieuwe Integrale Kind Centra te realiseren. Hierdoor werd het mogelijk twee levensvatbare locaties over te houden waarin geïnvesteerd kon worden.

Het plan betrof de samenvoeging van twee basisscholen en een kinderdagverblijf. De belangrijkste uitgangspunten waren de introductie van een verticale leerlijn van 0 tot 12 jaar, ruimte voor implementatie van de onderwijsvisie, Frisse scholen klasse B, gasloos, hergebruik van de zonnepanelen en verduurzaming van de panden (BENG).

Voordat aan het ontwerp kon worden begonnen is het programma uitgeschreven en zijn er diverse sessies geweest met betrekking tot de gezamenlijke onderwijsvisie. Daarnaast is het pand uitgebreid onderzocht op haar historie, mogelijkheden en beperkingen. Dit heeft er toe geleid dat de benodigde uitbreiding midden tussen de bestaande langgerekte bouwdelen is geplaatst en is verdeeld over twee verdiepingen. Hierdoor ontstond er veel ruimte in de school maar bleef ook de ruimte rondom de school beschikbaar.

Alle lokalen zijn aan de buitengevels geplaatst, zodoende werd het mogelijk centraal ruimte te creëren voor de introductie van ruime speel-, werk- en leerpleinen. Met het plaatsen van grote schuifpuien in ieder lokaal werd het mogelijk te gaan experimenteren met minder klassikale leervormen zonder direct een harde overstap te maken. Het compacte ontwerp had tevens een positief effect op het energieverbruik en de onderhoudskosten. Minder gevel betekent ook minder kosten in de exploitatie. In de architectuur is er duidelijk aansluiting gezocht bij de oorspronkelijke opzet uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Bij de verdere uitwerking hiervan is echter wel duidelijk gezocht naar een eigentijdse interpretatie die past bij het gebouw maar zeker ook bij haar bewoners en de buurt.