Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Buitenplaats Ockenburgh, Den Haag

Transformatie

Projectomschrijving

In 2012 sloegen buurtbewoners de handen ineen om Buitenplaats Ockenburgh te redden van de ondergang. Het zwaar vervallen rijksmonument stond sinds 1996 te koop en had een achterstallig onderhoud van drie miljoen euro. Ze schreven een ideëel herbestemmingsplan op basis van participatie, met als doel: natuur respecteren, het rijksmonument opknappen en economisch zelfstandig laten draaien als activatie- en verbindingsplek voor de buurt.
Stap voor stap werd het plan gerealiseerd. Bedrijven, vrijwilligers, fondsen en overheid werden gevraagd bij te dragen. Honderdvijftig vrijwilligers, leerlingen en studenten sloten zich aan en droegen hun tijd, talenten en kennis bij. Professionals werden ingehuurd waar nodig. Ze bouwden een gedoneerde Westlandse kas, legden een moestuin aan, knapten de verwaarloosde tuinen op en bereidden de bouw voor. In 2019/2020 werd de restauratie uitgevoerd in samenwerking met de vrijwilligers en aannemer Jurriëns West Den Haag en architect Fokkema en Partners Delft.
In samenwerking met horeca-partners die sociaal ondernemen als nieuwe norm hanteren, is in de zomer van 2020 Villa Ockenburgh geopend: een leerwerkbedrijf, een restaurant met eerlijke menukaart en multi-bruikbare zalen in de villa. Daarnaast voeren vrijwilligers een laagdrempelig activiteitenprogramma onder de naam ‘Ockademie’ en doen ze het onderhoud van de tuinen en de villa, dat betaald kan worden uit de huurinkomsten.
Het succes van dit project is, naast het behoud van een bijzonder stuk cultureel erfgoed vanuit een burgerinitiatief, het activeren van ouderen en het samenbrengen van jong en oud, fondsen en donateurs, professionals en vrijwilligers, leerlingen en studenten van velerlei niveaus. Er is op Buitenplaats Ockenburgh ruimte voor iedereen die zijn steentje bij wil dragen. Van bouwval naar bijzondere ontmoetingsplek.