Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Transformatie Wijkkerk in Den Haag tot woonzorggebouw

Transformatie

Projectomschrijving

De voormalige wijk-kerk ‘Onze lieve vrouwe van het allerheiligste sacrament” in Moerwijk in Den Haag stond al jaren leeg.

Het eigendom lag bij woningcorporatie Haagwonen, die geen financiële ruimte had in die tijd om een plan te ontwikkelen.
Op initiatief van Bureau Kroner architecten is in 2016 een plan gemaakt voor zelfstandige woningen in de kerk door een transformatie van het gebouw en is een belegger gevonden die wilde investeren in een sociaal programma. Na goedkeuring door het Bisdom is het eigendom overgedragen en het plan gerealiseerd.

De kerk is ontworpen door Jan van der Laan en in 1953 gebouwd en is een typisch voorbeeld van de Delftse School. Zorgvuldige baksteen detaillering en een traditionele opzet van het gebouw. Een middenschip met twee zijbeuken en gevels die verwijzen naar Romaanse architectuur, met dichte metselwerk bogen.
 
Om woningen te kunnen realiseren in de kerk hebben we ervoor gekozen de bogen open te maken en het dak van de zijbeuken te verwijderen, met behoud van de betonnen dakbalken. Daarmee creëerden we de mogelijkheid om in het middenschip in drie lagen woningen te maken. Elke woonlaag krijgt een eigen identiteit door het verschil in raamopeningen, die reageren op de structuur van de kerk.

Er zijn 26 woningen met 2 of 3 kamers voor mensen met een lichte verstandelijke beperking gerealiseerd.

De nieuwe buitenruimtes in de zijbeuken zorgen voor een gelaagde overgang van privé naar openbaar, terwijl de architectonische en stedenbouwkundige uitstraling en betekenis van het gebouw in zijn omgeving behouden blijven en zelfs in gebruik worden versterkt.

Een veilige woonomgeving die optimaal gebruik maakt van de architectonische kwaliteiten van de oorspronkelijke kerk.

Ondanks een beperkt budget is er een bijzondere en hoogwaardige woonomgeving gerealiseerd voor een speciale doelgroep, waarbij de huur onder de liberalisatiegrens blijft.