Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Insulindefabriek, Amsterdam

Gebiedstransformatie

Projectomschrijving

Het Cruquiusgebied verandert de komende jaren van een industriegebied naar een werk-woongebied met 1700 woningen. Door de komst van bewoners ontstond de behoefte naar een sociale plek - de aanjager van het gebied. Cruquius 1.5 wordt het nieuwe levendige en groene hart van Cruquius, met horeca, lunch en diner, een plek voor ondernemers en speelgelegenheid. De oorspronkelijke bebouwing wordt gerenoveerd en herbouwd met speciale aandacht voor het behoud van de karakteristieke details en het exotische verleden.

De drie karakteristieke gebouwen op kavel 1.5 - Pompgebouw, Ketelhuis en Insulindehuisje - krijgen na renovatie een nieuwe bestemming.

Naast de Amsterdamse hyper spaces waar 90% van de bezoekers niet uit de directe omgeving komen, geloven wij dat super lokale plekken als de Insulinde fabriek essentieel zijn voor bloeiende buurten. Het is de centrale ontmoetingsplek waar buurtbewoners kunnen samenkomen als vrienden, familie en ondernemers. Zonder deze plek zou het Cruquiusgebied een monofunctioneel residentieel gebied zijn, nu is het een diverse en levendige buurt. Het oude Insulindehuisje is de plek waar Brouwerij Krux haar biertjes brouwt. Het voormalige pompgebouw en ketelhuis krijgen een publieke functie.

Tijdens het ontwerpproces werd speciaal aandacht geschonken aan het behoud van karakteristieke details. Vanwege het potentiële gebruik en programma werden bijgebouwen toegevoegd aan de bestaande bebouwing. Alle gebouwen zijn gecentreerd rondom een plein dat de oude fabrieksgebouwen aan elkaar verbindt als één ensemble. En waar tegelijkertijd de groenkwaliteit van het eiland wordt gewaarborgd. Om de historische waarde terug te brengen in de nieuwe bijgebouwen, zijn historische patronen toegevoegd en industriële materialen gebruikt. Het oude tegel tableau van de NV Oliefabrieken Insulinde laat nog steeds het exotische verleden van de kokosolie overslag die ooit plaatsvond zien.

Een gebiedstransformatie waarbij er voor de (toekomstige) gebruiker een plek is ontwikkeld en gecreëerd waarbij verbinding centraal staat.