Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Paphal, Pendrecht

Gebiedstransformatie

Projectomschrijving

De transformatie van wel Tiengemeten Midden in Pendrecht nadert zijn oplevering. Het betreft de vervanging van enkele verouderde tweelaagse galerijblokjes door 86 nieuwe sociale eengezinswoningen en renovatie + verduurzaming van 48 bestaande eengezinswoningen. Dit sluit goed aan bij de behoefte om het eenzijdige woningaanbod in Pendrecht meer te divers te maken.  Niet alleen de woningen hebben een kwaliteitsimpuls gehad,  ook de stedenbouwkundige opzet is fors verbeterd met een groen hart, lange zichtlijnen en een autovrije singeloever.

Twee identieke stempels (buurtjes) Tiengemeten Midden genoemd zijn gelegen in het zuidelijk deel van Pendrecht.  De voormalige opzet van deze buurt week behoorlijk af van de kenmerkende heldere stempels in de rest van Pendrecht. Het gebied was in zichzelf gekeerd, stenig met doorgaand verkeer en parkeren verspreid over het hele gebied. Voortuinen met een diepte tot vijf meter verrommelden in praktijk. Dit zorgde voor een onoverzichtelijke situatie en droeg niet bij aan de uitstraling van de buurt.

Samen met Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam is gezocht naar een nieuwe stedenbouwkundige invulling met autovrije groengebieden en speelplekken. Alle voortuinen hebben nu een beperkte geveltuin of een tuin met diepte van anderhalve meter wat zorgt voor overzicht en extra openbaar groen. Met bewoners en omwonenden is via inspraakdagen gezocht naar een juiste inrichting van de groengebieden. 

De nieuwbouw- en renovatieblokken vormen nu samen één familie. Ze zijn vormgegeven als heldere krachtige baksteenvolumes met borstweringselementen en reliëfstenen en refereren aan de systeembouwarchitectuur van Pendrecht.

De betaalbaarheid van de woningen staat onder grote druk: voor veel Rotterdammers zijn de woonlasten een aanzienlijk deel van de maandelijkse uitgaven. De woningen zijn aangesloten op stadsverwarming. Samen met 6-PV panelen per woning zorgen deze ingrepen voor een labelsprong van F naar A(+). Deze ingrepen en het afgekochte vastrecht voor 15 jaar door Woonstad Rotterdam zorgen voor lagere stookkosten voor bewoners.