Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Winkelmadepark, Winkel

Gebiedstransformatie

Projectomschrijving

Het voormalige woonzorgterrein Winkelmadepark is getransformeerd in een sociale en groene woonomgeving. Met de Wooncompagnie is er ingezet op het zoveel mogelijk behouden van bestaande gebouwen, een grote variatie aan woningtypen en het maken van een gemeenschap waarin bewoners er ‘met elkaar en voor elkaar’ zijn.

Door te waarderen welke kwaliteiten er al in Winkelmadepark en de gebouwen waren, werd het mogelijk om te zoeken naar kleine en grotere verbeteringen. Zo was het voldoende om op strategische plekken iets weg te laten om het institutionele zorgkarakter te doorbreken. Door “knopen” te slopen zijn er zichtlijnen en routes vanaf het lint door het park ontstaan en een betere aansluiting op de omgeving. Het park is een open en toegankelijk erf geworden. Parkeren en bergingen zijn verdeeld in kleine clusters op strategische plekken opgenomen in de terreininrichting. Ze dragen daarmee bij aan de levendigheid in het park.

Het uitgangspunt van hergebruik heeft geleidt tot een veelvoud van ingrepen. Allemaal gericht om de woonkwaliteit en de toekomstwaarde te verbeteren en gebaseerd op kansen die in de bestaande bebouwing aanwezig waren. De toevoegingen aan de bestaande gebouwen zijn bewust afwijkend gematerialiseerd. In een dynamisch open proces is er ook ruimte gemaakt voor inbreng van de aannemer om binnen het beschikbare budget tot het beste plan te komen en keuzes te maken in de besluitvorming.

Met een woningcorporatie als eigenaar en een helder gedefinieerd plangebied heeft Winkelmadepark de unieke eigenschappen om ook sociale aspecten vanaf de start een plek te geven. Van de toekomstige bewoners werd gevraagd om ook iets toe te voegen in het kader van "goed nabuurschap". Sociale thema’s als eenzaamheid, betrokkenheid en inclusiviteit krijgen zo handen en voeten. Binnen de Wooncompagnie hebben verschillende afdelingen de samenwerking gezocht om buiten de standaard werkwijze te stappen en dit mogelijk te maken.