Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Blok 6 & 7 Gentiaanbuurt, Amsterdam

Renovatie

Projectomschrijving

De architectuur en de stedenbouwkundige samenhang van deze wijk, gebouwd in de twintigerjaren van de vorige eeuw is in grote lijnen goed bewaard gebleven en heeft een voor Amsterdam-Noord hoge woningdichtheid. Helaas waren de woningen zowel van buiten als van binnen in zeer slechte technische staat. De woningen waren nauwelijks geïsoleerd en de plattegronden voldeden niet meer aan de wensen van deze tijd.

De bewoners, waarvan sommigen al hun hele leven hier wonen, waren actief betrokken bij de plannen voor de verbouwing. Alle bewoners werden uitgenodigd om samen met de architect en Ymere te discussiëren over hoe ze zouden willen leven.

Aangezien de Gentiaanbuurt rijksbeschermd stadsgezicht is hebben we voor deze woonblokken in overleg met de Monumentenzorg van Amsterdam een ‘Richtlijn Buitenschil’ opgesteld, waarin dwingende richtlijnen voor de renovatie van de buitenschil van deze bijna 100 jaar oude bouwblokken is vastgelegd. Dit rapport vormt het toetsingskader voor de gevelrenovatie van de woonblokken.

De woningen zijn nu energiezuinig en duurzaam verwarmd (Energie-Index 0,9. Label A). Verwarming en warm water worden geleverd door het stadswarmtenet. Hiermee is dit de eerste aardgasvrije wijk in de bestaande bouw in Amsterdam. Daarnaast zijn een groot aantal andere duurzame maatregelen getroffen, waaronder isolatie van de buitenmuren van binnenuit, een nieuw dak, nieuwe kozijnen (FSC Accoya), mechanisch ventilatiesysteem en HR++ glas. Tegelijkertijd zijn de huren betaalbaar gebleven voor de laagste inkomensgroepen.

Doordat er verschillende soorten woningen zijn, wonen zowel alleenstaanden als gezinnen dicht bij elkaar. Nieuwkomers, kwetsbare huishoudens en oorspronkelijke bewoners wonen samen in één blok. Het vroegtijdig betrekken van bewoners bij het plan heeft geleid tot een groter gevoel van verbondenheid en eigenaarschap bij bewoners van hun woning en buurt. De bewoners zijn niet alleen tevreden, ze zijn ook trots op de markante plek waar ze wonen.