Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

De Wereldburger, Amsterdam

Renovatie

Projectomschrijving

De renovatie van De Wereldburger zijn eigenlijk twee transformaties in één. De bestaande school is aangepast naar een nieuw gebouw, dat voldoet aan de duurzaamheidseisen van vandaag. Daarbij is onder andere de bestaande draagstructuur behouden. Daarnaast is voor de renovatie geoogst in andere transformatieprojecten in Amsterdam, zodat zoveel mogelijk gebouwelementen konden worden hergebruikt. In de nieuwe Wereldburger zijn niet alleen de oorspronkelijke kolommen en vloeren zichtbaar, een kenner herkent misschien ook het voormalige plafond van het KPMG-gebouw in Amstelveen en het houd van de voormalige trappen van Tripolis op de Zuidas.

 

Het oorspronkelijke gebouw had een H-vormige plattegrond, typerend voor de wederopbouwarchitectuur. In de tachtiger jaren onderging het een make-over, in de vorm van gevelisolatie en kunststofkozijnen. Deze kwam het oorspronkelijke gebouw niet ten goede. De relatie tussen het oorspronkelijke gebouw en e latere aanpassingen waren niet goed afleesbaar.

 

Wij hebben de latere aanpassingen verwijderd en een eigentijdse manier van transformatie toegepast, waarbij juist goed zichtbaar is wat oorspronkelijk is en wat nieuw. De herkenbaarheid van de oorspronkelijke onderdelen, bijvoorbeeld de ruwe betonnen kolommen, contrasteren prettig met de nieuwe houten wanden en de gouden aluminium gevelbekleding, en maken de geschiedenis van het gebouw evident.

Het oorspronkelijke schoolgebouw is niet alleen gerenoveerd maar ook enigszins uitgebreid. De nieuwe gebouwdelen, zoals de aula en klaslokalen, zijn uitgevoerd in hout. Ook hierdoor is goed af te lezen wat bestaand is en wat nieuw. De indeling binnen is aangepast aan de eisen van vandaag. De gangen zijn verbreed en bieden ruimte voor leerplekken en speelhoeken. Opvallend in het hart van het complex is de aula met een grote podiumtrap. Deze gemeenschappelijke ruimte wordt gebruikt voor bijeenkomsten en feesten. Ook alle andere gemeenschappelijke functies grenzen aan deze ruimte, zoals de speelzaal, die met een grote schuifwand aan de aula kan worden gekoppeld.