Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Parkhuis Amersfoort

Transformatie

Projectomschrijving

Veel Amersfoorters zijn in het voormalige Elisabeth ziekenhuis geboren of hebben er op z'n minst belangrijke herinneringen liggen. De plannen voor de sloop van het St. Elisabethziekenhuis in Amersfoort bracht omwonenden ertoe om de gemeente te vragen of het vrijgekomen terrein omgevormd zou kunnen worden tot een stadspark. Na een zorgvuldig participatie- en ontwerpproces waarbij adviesbureau Haver Droeze als landschapsarchitect was betrokken is een prachtig nieuw stadspark ontstaan. Onderdeel van het initiatief was ook om het voormalige ketelhuis te transformeren tot een maatschappelijke functie. Dit ketelhuis werd gebouwd in 1967. De gemeente wilde dit stuk geschiedenis behouden, vanwege de uitstraling van het gebouw zelf en omdat de toren een van de laatste ambachtelijk gebouwde fabrieksschoorstenen was.  

 

In 2020 werd het ketelhuis, na de sloop van de overige ziekenhuisgebouwen, overgedragen aan de investeringsmaatschappij ‘Bijzondere plekken’. Op initiatief van hen en naar ontwerp van architectenbureau Bureau MT uit Amersfoort is het gebouw getransformeerd naar wat met recht genoemd mag worden een bijzondere plek, met maatschappelijke functies (kinderopvang, BSO), publiek toegankelijke horeca- en bijeenkomstruimten en bedrijfsruimten. Daardoor is deze plek behouden gebleven voor de omringende wijk en voor heel Amersfoort en is het een spil geworden in het gebied en het park. Veel Amersfoorters weten inmiddels de weg te vinden naar deze bijzondere locatie die ook nu jong en oud bij elkaar brengt.