Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Vredeskerk Tilburg

Transformatie

Projectomschrijving

In Tilburg is de voormalige Vredeskerk herbestemd tot een co-living voor young professionals. Het gehele woonprogramma is gesitueerd in de zijbeuken, waardoor het imposante middenschip van de kerk vrij blijft voor een diversiteit aan plekken om te wonen, te werken en te ontspannen. 


De wederopbouwkerk is ontworpen door architect H. Pontzen in 1954. De naoorlogse, traditionele architectuur van de kerk kenmerkt zich door de orthogonale vormentaal die ontdaan is van ornamentiek. Het gebouw bevat een verzorgde, sobere detaillering wat ervoor zorgt dat het gebouw tijdloos oogt, en zich haast stijlloos voordoet.

Zowel het exterieur als het interieur kenmerkt zich door een robuust uiterlijk, samengesteld uit materialen die de tand des tijds weten te doorstaan. Binnen ontstaat  een contrast tussen massa en leegte. Het licht dat naar binnendringt door de dikke muren zorgt voor een bijzondere sfeer.

Het behoud van deze karakteristiek is het uitgangspunt geweest voor de herbestemming. Dat is gelukt door het nieuwe programma van kleine wooneenheden in de twee zijbeuken te plaatsen. Het lege middenschip dient op haar beurt als verlengde van de woning. Hier kan gewerkt worden en is ruimte voor ontspanning.

De gevels van de woningen zijn uitgevoerd in materialen die voortborduren op het bestaande robuuste karakter van de kerk. Door opnieuw te ontwerpen met hoogwaardige, sobere materialen wordt op subtiele wijze een tijdslaag toegevoegd aan het gebouw.

Aan het exterieur van het gebouw is weinig veranderd. In het ritme van de bestaande vensters zijn nieuwe openingen gezaagd om daglicht in de woningen te brengen. De kozijnen zijn achter het metselwerk geplaatst en de dagkanten zijn afgewerkt met metalen zetwerk.

Door behoud van de kwaliteiten van de kerk en het toevoegen van een nieuw, ingetogen programma, zal het woongebouw ook in de toekomst de tand des tijds doorstaan.