NRP GULDEN FENIKS 2021

De Renovatie Maastunnel in Rotterdam, het Fort van Hoofddorp en het DRU Industriepark in Ulft zijn de winnaars van NRP Gulden Feniks 2021. Bovendien zijn er twee wildcards uitgereikt: aan Esp Lab in Delft en aan Buitenplaats Ockenburgh in Den Haag. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra maakte dit samen met voorzitter van NRP Bart Krol bekend tijdens het congres van NRP.
NRP Gulden Feniks, de prijs voor inspirerende en vernieuwende renovatie- en transformatieprojecten, bewijst ook dit jaar weer dat vernieuwende, inspirerende projecten alleen mogelijk zijn door de samenwerking op te zoeken.
De inzendtermijn voor de editie NRP Gulden Feniks 2022 is vanaf heden geopend.

De NRP Gulden Feniks wordt jaarlijks uitgereikt door het NRP. Voor de NRP 2021 werden 70 inzendingen ingediend. Het juryrapport van de editie 2020 is te lezen in het digitale magazine. Enkele constateringen van de jury:

Renovatie Maastunnel, Rotterdam, winnaar in de categorie renovatie:
Over de renovatie van de Maastunnel spreekt de jury van “een excellente restauratie met een bijna nostalgisch beeld, terwijl tegelijkertijd een vernieuwende renovatie is gerealiseerd. Bij de NRP Gulden Feniks gaat het niet alleen om restauratie en renovatie, maar juist ook om aanpassing aan een nieuwe tijd. Dat is bij de enorme opgave van de Maastunnel goed gelukt.”

Fort van Hoofddorp, Hoofddorp, winnaar in de categorie transformatie:
De jury typeert de transformatie van het Fort van Hoofddorp als fascinerende ‘slow architecture’ op zijn best. “Grote waardering gaat uit naar het particuliere initiatief om deze ‘verborgen schat’ nieuw leven in te blazen. (…) Hier is het samenspel van initiatiefnemer/opdrachtgever Femme Hammer en architect Serge Schoenmakers doorslaggevend voor een buitengewoon resultaat. De jury is onder de indruk van de integriteit en vakkundigheid waarmee zij met het fort omgaan.”

DRU Industriepark, Ulft, winnaar in de categorie gebiedsontwikkeling:
Hierover merkt de jury op: “Het is gelukt om het hele gebied en het ensemble bij elkaar te houden. Daarin ligt de sublimatie voor deze plek. DRU is een pleidooi voor plekken die mensen kunnen verbinden, vindt de jury, en dat is nodig in Nederland. Dat was in Ulft in het begin misschien moeilijk, maar dat is het nu niet meer.”

Wildcards

ESP Lab, Delft:
“Het is een wonder”, aldus de jury, “dat het ESP Lab indertijd niet is gesloopt. (…) In het resultaat van de wijze waarop een klassieke opdrachtgever zoals TU Delft het gebouw overtuigend heeft doorontwikkeld en verbeterd tot een werkruimte met wederom een intrigerende James Bond-achtige sfeer, herkent de jury sublimatie.”

Buitenplaats Ockenburgh, Den Haag:
Bij Buitenplaats Ockenburgh ligt de sublimatie volgens de jury “in het opnieuw activeren van het oude landgoed als geheel.” (…) “De niet-commerciële initiatiefnemers zijn niet zozeer ruimtelijke professionals als mensen die geworteld zijn in het gebied. Daar ligt ook de bron van het vernieuwde Ockenburgh, dat vanuit betrokkenheid en herinnering in ere is hersteld.”

Jury
De jury die de inzendingen beoordeelde bestond uit Geurt van Randeraat (voorzitter van de jury; directeur SITE urban development), Harry Abels (directeur Abels & Partners Architecten), Thijs Asselbergs (directeur Thijs Asselbergs Architectuurcentrale en hoogleraar TU Delft), Jack Hock (programmamanager Strijp-S, Stichting Trudo), Marlon Huysmans (directeur MH Projects), Jaap van Rhijn (directeur Huisvesting Renovatie en Financiën van de Tweede Kamer) en Jaap Wiedenhoff (partner bij ingenieursbureau ABT).
Secretaris van de jury was Cilly Jansen m.m.v. Margot de Jager (Architectuur Lokaal).

Op verzoek van NRP is de Gulden Feniks 2021 uitgevoerd door Architectuur Lokaal.