DISCLAIMER

De uitschrijver heeft de bevoegdheid om, ten behoeve van de uitvoering en de resultaten van de prijs, de inzendingen te publiceren of te exposeren zonder de inzenders daartoe enige vergoeding schuldig te zijn. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan publicatie op de website, in het magazine, in promotiefolder(s), persberichten en artikelen in vakbladen. De uitschrijver behoudt zich het recht voor om projectbeschrijving te redigeren. De uitschrijver kan besluiten om bedrijfs- dan wel concurrentiegevoelige informatie uit de inzendingen niet openbaar te publiceren. De inzender vrijwaart de uitschrijver door inzending van foto- en andere rechten van derden.

Algemene voorwaarden NRP