DISCLAIMER

Redactie en uitgever hebben de site naar beste weten samengesteld. Zij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op al dan niet juiste informatie op deze website.

Uw gegevens op deze website

Alle ingezonden projecten worden op de website nrpguldenfeniks.nl gepubliceerd. Uw ingezonden materiaal wordt ook gebruikt voor kennisoverdracht over renovatie en transformatie door NRP (voorheen: Nationaal Renovatie Platform). De indienende partij geeft door inzending van een project toestemming om de ingezonden foto’s vrij van rechten te gebruiken voor publicitaire doeleinden rond NRP Gulden Feniks (d.w.z. voor de website, het jaarboek, de promotiefolder(s), persberichten, artikelen in vakbladen, etc.). De redactie houdt zich het recht voor om uw projectbeschrijving te redigeren en in te korten ten behoeve van publicatie op de websites, het jaarmagazine en de overige publicaties van NRP Gulden Feniks en NRP.