Vragen & antwoorden

Heeft u vragen over NRP Gulden Feniks of heeft u hulp nodig bij het insturen van uw project? Wellicht vindt u het antwoord hieronder?
Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen.

  Deelname

 • Wie kunnen een project inzenden voor de NRP Gulden Feniks?

  Wanneer u een project inzendt, doet u dit namens uw gehele team van opdrachtgever, architect, adviseurs én bouwbedrijf.

 • Hoe kan ik een voordracht doen?

  U kunt hier klikken voor alle informatie over het voordragen van een project.

 • Mogen wij een inzending doen als een van de juryleden bij onze organisatie werkt?

  In het reglement, art. 4.2 is vermeld: “In haar eerste zitting gaat de uitschrijver na of projecten zijn ingediend waarbij juryleden betrokken zijn geweest en of in dit geval de onafhankelijke oordeelsvorming van een of meer juryleden in gevaar kan komen. Wanneer gebleken is dat sprake is van een dermate nauwe betrokkenheid bij een of meer projecten, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het onafhankelijk oordeel van het desbetreffende jurylid in gevaar komt, kan de uitschrijver besluiten om het betreffende jurylid van zitting in de jury uit te sluiten.”
  We zien daarom geen reden waarom u niet zou kunnen inzenden. Eventuele betrokkenheid van het jurylid bij het project kunt u toelichten op de eigen verklaring.

 • We werken in een team, wie moet de inzender zijn?

  Wanneer u een project inzendt, doet u dit namens het gehele team van opdrachtgever, architect, adviseurs en bouwbedrijf. U stemt onderling af wie de contactpersoon is. Er kan per project slechts één contactpersoon zijn.

 • Is het mogelijk om meerdere inzendingen te doen?

  De NRP Gulden Feniks wordt uitgereikt voor specifieke projecten, en niet voor de inzenders daarvan.Het staat inzenders vrij om meer dan één project in te dienen. Uiteraard moet de inzending voor elk project apart worden ingediend, en per project moet deze inzending aan de voorwaarden voldoen.

   

 • Als wij een eigen project willen inleveren, moeten wij ons zelf dan voordragen?

  Neen, dan u hoeft geen voordracht te doen. U kunt direct een inzending doen. In het reglement is beschreven hoe u dat kunt doen, zie reglement art. 3 hoofdstuk.

 • Moet het project anoniem ingeleverd of met een toelichting van de architect?

  Een project wordt niet anoniem ingeleverd. U kunt een project inzenden namens het gehele team van opdrachtgever, architect, adviseurs en bouwbedrijf. U stemt onderling af wie de contactpersoon is. Deze persoon vult de Eigen Verklaring in. Het project zelf moet uiteraard worden toegelicht, zie zie reglement art. 3 hoofdstuk.

 • Mogen er foto' s gemaakt worden tijdens het projectbezoek?

  Neen, dat is niet de bedoeling. Er zijn namens het projectteam maximaal drie mensen aanwezig. Als een van deze drie een foto wil maken is daar in principe geen bezwaar tegen. Een locatiebezoek betekent overigens niet dat een project genomineerd is. De jury neemt ná de projectbezoeken een besluit over welke projecten worden genomineerd.

  NRP

 • Wat is NRP?

  Het Nationaal Revovatie Platform (NRP) is een uniek netwerk van ongeveer 120 private partijen uit de volle breedte van de vastgoedsector. De onafhankelijke stichting NRP,  opgericht in 2011, zet zich in om het duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving te bevorderen.

 • Waarom organiseert NRP de NRP Gulden Feniks?

  NRP Gulden Feniks is een prijs om van te leren. Voor deelnemers biedt de NRP Gulden Feniks een uniek podium om te laten zien welke belangwekkende projecten in de bestaande omgeving door hen en hun team zijn gerealiseerd. Daarmee wordt interessante kennis en informatie uitgewisseld over succesfactoren en leerpunten uit de verschillende projecten. Met de NRP Gulden Feniks inspirereren deelnemers elkaar en anderen, en krijgt hun project extra betekenis.

 • Wie zijn de partners van NRP?

  NRP wordt gesteund door partners uit de volle breedte van de vastgoed-, bouw- en ontwerpsector en uit financiële en maatschappelijke organisaties. Bekijk de partners van NRP.

 • Hoe kan ik partner worden van NRP?

  NRP heeft een partnerpakket samengesteld. U kunt hier lezen hoe u partner van NRP kunt worden.

 • Wat is de NRP Academie?

  NRP Academie is dé opleiding voor de transformatie- en renovatieprofessional. Alle informatie over de NRP Academie is hier te lezen.