Jaargangen

Kies jaargang

Kies categorie

Winnaar Nominatie
< Terug naar overzicht

Flat met toekomst; NOM renovatie Intervam flats, Utrecht

Renovatie
gerenoveerde gevel

Projectomschrijving

Het project betreft de nul op de meter (NOM) renovatie van een Intervam portiek flat van 5 verdiepingen hoog in de wijk Overvecht in Utrecht. De flat is in 1965 gebouwd als typisch product van die tijd: grootschalig, industrieel en snel te bouwen. Er konden destijds 6 wooneenheden van dit type per dag worden geproduceerd! Totaal zijn er 14.000 flatwoningen van dit type gemaakt, waarvan er 6.500 in Utrecht staan. De meeste van deze woningen zijn sociale huurflats die in de jaren 80 zijn gerenoveerd, maar inmiddels opnieuw groot onderhoud vragen. De nu (deels) NOM gerenoveerde flat stond op de nominatie om gesloopt te worden. Door enerzijds de financiële crisis en anderzijds de energie crisis is ook Mitros anders gaan denken over de potentie van bestaand vastgoed en is er voor gekozen om de markt een innovatieve oplossing te laten ontwikkelen om de grote voorraad van dit type woningen NOM te kunnen renoveren. Het concept genaamd Keep it Simple van consortium Nieuw Utrechts Peil, zijnde ONB architecten, adviseur Nieman en bouwbedrijf VIOS is geselecteerd en de eerste proefportiek is eind 2016 uitgevoerd. Er is door Mitros voor gekozen om eerst een pilot te realiseren van 8 woningen (één portiek) en om pas na een jaar monitoring over te gaan tot de volledige renovatie van de flat. Dat is de reden dat wij dus een flat indienen waarbij er slechts een gedeelte van de gevel is gerenoveerd! De portiek bestaat uit 8 woningen, variërend tussen de 67 en 110 m2 GO.

Doelstelling

De doelstelling van dit project is om binnen het scherpe budget van maximaal 65.000 euro inclusief BTW een nul op de meter renovatie uit te voeren van deze veel gebouwde Intervam portiekflats. Als pilot is één portiek van de flat aan de Camera Obscuradreef in Utrecht gekozen.

Hoofdlijnen van het programma van eisen

De doelstelling lijkt op het eerste gezicht vooral een installatietechnische uitdaging: kunnen we voldoet aan de nul op de meter criteria? Welstand Utrecht eiste dat de flats bij zo’n ingrijpende renovatie zoveel mogelijk van hun oorspronkelijke kenmerken zouden behouden cq. terugkrijgen. Geen theemuts over het gebouw, maar behoud van al het glas, behoud van de betonnen kaders en behoud van de dunne balkonplaten. Een fantastische, maar op het eerste gezicht onmogelijke ambitie! Na heel veel ontwerp en rekenwerk is dit gelukt! Daarmee is dit naar ons idee één van de weinige architectonische NOM renovaties van erfgoed uit de jaren 60!

Resultaten tot nu toe

De renovatie van de eerste portiek is december 2016 gereed gekomen. Sindsdien zijn de woningen verhuurd en worden ze in bewoonde staat een jaar gemonitord. Niet alleen het technisch functioneren van de apparaten wordt gemeten, maar ook het gebruik en het comfort voor de bewoner worden in kaart gebracht. Als de evaluatie gunstig verloopt zal de gehele flat nul op de meter worden gerenoveerd. Het is de bedoeling dat ook de andere flats binnen ‘het stedenbouwkundige stempel’ deze bouwkundige renovatie krijgen, deels NOM, deels A++. Zo ontstaat er over een paar jaren een prachtig vernieuwde buurt in de wijk Overvecht.

Functies vóór de ingreep
wonen, sociale huur

Functies na de ingreep
wonen, sociale huur