NIEUWS

< Terug naar NIEUWS Esther Agricola

Esther Agricola nieuw jurylid NRP Gulden Feniks

Dit jaar treedt Esther Agricola toe tot de jury van NRP Gulden Feniks. Zij voegt aan de breed opgezette jury veel kennis en ervaring toe met haar expertise (cultuur)historie.

Esther Agricola (1967) is sinds 2007 directeur van het Bureau Monumentenzorg & Archeologie (BMA) bij de Gemeente Amsterdam. Daarvoor was ze jarenlang verbonden aan KEI, kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing in Rotterdam. Vijf vragen aan het nieuwste jurylid van NRP Gulden Feniks:

Waarom is de expertise (cultuur)historie van belang voor de jury?
“Cultuurhistorie is in transformatie- en renovatieprojecten bijna altijd de rode draad; het is hetgeen dat betekenis geeft aan een gebouw of gebied. Ik houd me uit hoofde van mijn functie bij BMA dagelijks bezig met het inzetten en versterken van cultuurhistorische waarde in gebouwen en gebieden. Renovatie en transformatie zijn gelaagde begrippen, eigenlijk is het een heel pakket aan interventies die maakt dat een gebouw of gebied een tweede leven krijgt.”

Welke waarde heeft NRP Gulden Feniks als prijs?
“NRP Gulden Feniks is een erg actuele prijs. Anno 2013 is hergebruik en herbestemming niet alleen een economisch-financiële noodzaak, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. In deze tijd mogen we niets verkwisten en moet we eerst wat er al is benutten en te gelde maken. NRP Gulden Feniks werpt in die zin een ander licht op de sector. De prijs is een mooi moment om een dwarsdoorsnede te maken en inzicht te krijgen in wat voor nieuwe invullingen er worden gegeven aan ons erfgoed. Reflectie is voor de sector essentieel. We hebben snel de neiging om vooruit te kijken, maar het is minstens zo belangrijk om stil te staan bij wat er al gedaan is. Door alle interessante aspecten te verzamelen, kunnen we van elkaar leren. Met NRP Gulden Feniks wordt veel kennis en kunde zichtbaar gemaakt die anders misschien verloren gaat.”

Waar zult u als jurylid vooral aandacht voor hebben bij de beoordeling van de projecten?
“Ik zou graag in korte tijd diepgang willen bereiken. Er wordt zo veel tijd en energie gestoken in alle ingezonden projecten, daar wil ik in alle zorgvuldigheid recht aan doen. Dat is ook meteen mijn oproep aan de projectpartijen waar we op jurybezoek zullen gaan: zorg dat tijdens die bezoeken de thema’s heel goed over het voetlicht komen en gepresenteerd worden, zodat we meteen met elkaar in gesprek kunnen over de belangrijke aspecten.”

Wat verwacht u de komende editie van de inzendingen?
“Allereerst hoop ik op een rijke oogst en een breed spectrum aan gebouwen en gebieden. Dat zou laten zien dat er veel is gebeurd en volgens mij is dat ook zo. Verder hoop ik dat er ook wat 'taaiere' kost tussen zit, zoals naoorlogse woningbouw of de herbestemming van religieus erfgoed. Dat zijn lastige opgaven, het lijkt me mooi en nuttig om daar goede voorbeelden van te zien. Projecten hoeven wat mij betreft niet meteen succesvol te zijn om te kunnen winnen. Uit experiment kan heel waardevolle kennis voortkomen, die iets oplevert wat we van tevoren niet hadden kunnen bedenken.”

Wat hoopt u voor resultaat te bereiken met uw betrokkenheid bij NRP Gulden Feniks?
“Ik heb een wens voor het vakgebied. Traditioneel staan monumentenzorg en nieuwbouw of nieuwe elementen op gespannen voet met elkaar. Ik hoop dat de projecten van NRP Gulden Feniks bewijzen dat dit geen strikt gescheiden werelden hoeven te zijn. NRP Gulden Feniks is bij uitstek geschikt om te laten zien wat de waarde van een integrale benadering is.”


Dit is de eerste aflevering van een serie (1/10). In deze serie stellen we vijf vragen aan de juryleden van NRP Gulden Feniks, zodat u de mensen achter de beoordelingen beter leert kennen. U ziet de interviews de komende maanden regelmatig verschijnen bij nieuws.