NIEUWS

< Terug naar NIEUWS harry-abels-iaa-architecten-nrp-gulden-feniks-jurylid

HARRY ABELS NIEUW JURYLID ONTWERP

De jury van NRP Gulden Feniks verwelkomt dit jaar twee nieuwe juryleden: Harry Abels (ontwerp) en Jack Hock (gebiedsontwikkeling). In dit interview maakt u kennis met architect Harry Abels. Hij voegt aan de breed opgezette jury veel kennis en ervaring toe

Harry Abels (59) is meer dan 30 jaar actief als architect. Hij legde zich na zijn studie in Delft toe op architectuur, restauratie en stedenbouw. Sinds 1993 bij IAA architecten, waar hij internationale projecten leidde en als projectarchitect verantwoordelijk was voor grote opdrachten in de utiliteitsbouw, zorggebouwen en de scholenbouw. Sinds 2000 is Harry partner in het bureau.

Waarom is de expertise ontwerp van belang voor de jury?
Het is belangrijk om te kijken hoe iemand erin slaagt zichzelf een doel te stellen met betrekking tot ontwerp en hoe je dat uiteindelijk realiseert binnen vooraf geschreven condities. Het kan zijn dat een redelijk eenvoudig ontwerp net zo belangrijk en goed gemaakt is als een ingewikkeld ontwerp. Ontwerpen is een vak met een bijzondere manier van kijken en werken. Als dat vakmatig heel goed verwerkt is, kan dat een mooie prestatie zijn en een criterium voor een hoge waardering.”

Welke waarde heeft NRP Gulden Feniks voor u als prijs?
Ik heb zelf de NRP Gulden Feniks prijs een keer mogen ontvangen en daar was ik heel blij mee. Ik heb er veel baat bij gehad dat je uitgesproken waardering krijgt over je werk door externe experts én dat je daarmee in de belangstelling komt. Dat is voor architecten en ontwerpers belangrijk, maar nog veel meer voor opdrachtgevers, die heel trots zijn op wat ze bouwen. Dit is uiteindelijk ook belangrijk voor de gebruiker. Mensen willen graag in een gebouw of omgeving zijn die ze niet alleen zelf als prettig ervaren, maar die ook als goed en succesvol wordt gezien door anderen en daar kan deze prijs aan bijdragen.”

Waar zult u als jurylid vooral aandacht voor hebben bij de beoordeling van de projecten?
Ik ben een architect en ik zie wat er over de hele wereld gebouwd wordt. Ik vind het belangrijk om naar de kwaliteit te kijken zonder dat het modieus is. Ik ben een groot voorstander van het zoeken naar vakmanschap. Dat kan over uitvoering gaan, maar ook over bepaalde architectuur op een bepaalde plek, zowel in stedenbouw als landschap. Een heel eenvoudig gebouw kan op een onaanzienlijke plek veel belangrijker zijn dan een iconisch gebouw op een heel bijzondere plek. Het gaat niet alleen om de hippe transformatie van een gebouw op een gekke plek. Veel belangrijker is misschien een transformatie die strategisch ingezet is en heel veel betekent voor een stad, wijk of community.”

Wat verwacht u de komende editie van de inzendingen?
Ik verwacht dat we naar nieuwe richtingen gaan kijken. Denk aan bijzondere transformaties, met gebouwen die van zichzelf al interessant waren. Zulke projecten liggen voor de hand. Maar we hebben ook gebouwen uit de jaren ‘60 en later waarbij we onszelf moeten afvragen of die wel of niet belangrijk zijn. We moeten dieper kijken en met elkaar in debat gaan over wat we wel en niet bewaren. Daar zorgt de prijs ook voor.”

Wat hoopt u voor resultaat te bereiken met uw betrokkenheid bij NRP Gulden Feniks?
Ik hoop dat we interessante discussies voeren. Ik ben in het verleden vaak jurylid geweest, zowel in Nederland als internationaal. Ook ben ik dit jaar jurylid bij BNA Beste Gebouw van het Jaar. Het is leuk om jurylid te zijn, omdat je buiten je eigen werk met andere collegas kunt praten over de kwaliteiten van het werk van het ander. Dat is heel inspirerend om te doen. Je kunt toetsen en leren van het werk van een ander en dat kan je weer overdagen aan diegene waar je als jury over oordeelt. We moeten niet alleen bouwen, maar ook juist met elkaar praten over wat wel en niet goed is.”