EXTRA PRIJS: LOW BUDGET, HIGH IMPACT

LBHI

Sinds 2014 is er een extra prijs met een bijzonder karakter te verdienen: LOW BUDGET, HIGH IMPACT. Deze prijs wordt door de jury uitgereikt aan een project met een relatief lage investering per m2.

Voor LOW BUDGET, HIGH IMPACT kunt u niet afzonderlijk inzenden. Ook zijn er geen nominaties: de jury kiest uit alle inzendingen in de categorieën RENOVATIETRANSFORMATIE en GEBIEDSTRANSFORMATIE een project dat met een beperkt busget veel effect heeft gesorteerd. Dit kunnen kleine of tijdelijke projecten, maar ook omvangrijke werken zijn.