OVER DE PRIJS

NRP Gulden Feniks is dé prijs ter bevordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande omgeving.

Over de prijs

Wie kent niet de mythe van de feniks, de goddelijke vogel die in staat was om uit zijn eigen as herboren te worden? Zijn nest vloog in brand, maar door de wonderbaarlijke werking van de kruiden in zijn nest komt de oude ziel van de feniks terug in een jonger exemplaar. Deze metafoor van de wonderbaarlijke herrijzenis speelt een centrale rol in de NRP Gulden Feniks. Uiteraard komt dit ook tot uitdrukking in een prachtige prijs.

Dé prijs voor de bestaande gebouwde omgeving


Uniek aan NRP Gulden Feniks is het exclusieve karakter van een integrale prijs. Niet alleen economische aspecten, innovatie en technische uitvoering worden beoordeeld door de vakkundige jury. Facetten als de culturele waarde, duurzaamheid, functionele kwaliteit en maatschappelijke waarde van uw project wegen even zwaar. Geen enkele andere prijs is zo veelzijdig van opzet. De onafhankelijke stichting NRP (voorheen: Nationaal Renovatie Platform) reikt NRP Gulden Feniks ieder jaar uit aan de beste 
renovatie- en (gebieds)transformatieprojecten van Nederland.

Een prijs om van te leren


NRP Gulden Feniks is echt een prijs om van te leren, onder andere door de inzendingen te analyseren op belangrijke aspecten en trends. De maatschappelijke opgave om de levensduur van de bestaande omgeving te verlengen en de gebouwen en gebieden te verduurzamen is immers enorm. De onafhankelijke stichting NRP bevordert het duurzaam gebruik van de bestaande omgeving en het imago van transformatie en renovatie door belangenbehartiging, inspiratie en kennisdeling.

De kroon op uw werk

Voor u als deelnemer biedt NRP Gulden Feniks een uniek podium om te laten zien welke belangwekkende projecten in de bestaande omgeving u met uw team heeft gerealiseerd. Alle inzenders, en uiteraard in het bijzonder de winnaars, komen in de spotlights te staan. Op die manier wordt interessante informatie overgedragen, waaronder de succesfactoren en leerpunten uit de verschillende projecten. Een NRP Gulden Feniks is dé kroon op uw werk, waarmee uw project extra bijzondere waarde krijgt en anderen inspireert. 

Is uw project een NRP Gulden Feniks waard?

Is uw project een excellent voorbeeld van renovatie, transformatie of gebiedstransformatie? Zend uw project in en wellicht kunt u uw werk bekronen met een NRP Gulden Feniks: de Oscar van de Nederlandse bouwwereld!